Slovenská pieseň

Slovenska sme verné deti,

drahá je nám naša vlasť,

za ňu srdce ohňom svieti,

veď to naša rozkoš, slasť.

 

Dunaj, Tatry, Váh, to pýcha,

raj náš, svätá veleba,

Slovák zaň sa neostýcha

i mrieť, keď je potreba.

 

On vždy všík si hrdo vstane

pod slovenský prápor svoj

a keď pomsty chvíľa vzplanie,

pod ním tiahne v krutý boj.

 

Slovenská reč vždy mu drahá,

veď to káže krv a cit,

beda, kto mu na ňu siaha,

Slovák nevie ustúpiť.

 

S rodom žije, s rodom zomiera

za dedictvo otcov, kraj,

v rode jeho nádej, viera,

rod ten, Bože, požehnaj.

 

Andrej Žarnov