Čistenie borovicového lesíka v Košiciach

Ako inak, ako príkladom sa dajú formovať ľudia? Ak chceme zmenu, my sami musíme byť zmenou. V tomto duchu sme činnosť Nového slobodného Slovenska rozšírili o aktivity zamerané na prírodu. Po návšteve ekocentra Sosna a usadlosti v Zaježovej, sme sa rozhodli zorganizovať čistenie lesíka v Košiciach.

V sobotu doobedu sme sa stretli pred spomínaným lesíkom, kde nás na základe plagátikov, ktoré sme vylepili po danej lokalite s oznamom o čistení, čakali ľudia rôzneho veku. Po rozdelení pracovných rukavíc a vriec, sme sa pustili do práce. Lesík bol plný odpadu od gaučových súprav, skríň, dverí z kúpelne, oblečenia, až po množstvá plastových fliaš a iných druhov plastov, no proste smetisko. Nám, približne 20 ľuďom dalo námahu vyčistiť kus lesíka. Čiastočne sa nám to aj po zhruba piatich hodinách podarilo. Za to patrí vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnili a svojím kúskom práce prispeli k zveľadeniu prírody. Mestská časť Košice – západ prisľúbila odvoz odpadu. Ako sme sa dopočuli v najbližších dňoch sa tam chystajú aj pracovníci verejnoprospešných prác. Najviac odpadu sa nachádzalo v okolí neďalekej bytovky, v ktorej bývajú tzv. sociálne prípady ( zväčša cigánskeho pôvodu). To má určite za príčinu časť problémov s odpadom. Ale určite za to môžu aj iní Slováci, ktorí si nevážia lesík, ktorý slúži každému, aj im.

Po práci bolo pohostenie, zjedli sme guľáš a pobrali sa domov. Ďakujeme všetkým, ktorým nie je ľahostajné Slovensko a jeho príroda.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.