Karpatská Ukrajina – boj za nezávislosť

V týchto dňoch si Ukrajinci pripomínajú vznik Karpatskej Ukrajiny, ktorá výrazne prehĺbila národné povedomie ľudí. V tomto článku chcem priblížiť udalosti, ktoré patria k najdôležitejším v boji za nezávislosť Ukrajinského národa.

Po Mníchovskom diktáte, podpísanom 30. septembra 1938 Chamberlainom, Deladierom, Hiltlerom a Mussolinim, bola od Československa odtrhnutá Sudetská oblasť a odovzdaná Nemecku. V októbri 1938 Praha uznala Zakarpatskú autonómiu, na čelo ktorej sa spočiatku postavil promaďarský politik A. Brodij, no po niekoľkých dňoch ho vystriedal Auhustyn Vološyn, ktorý vystupoval za budovanie autonómnej Karpatskej Ukrajiny.

Aby si Hitler upevnil podporu Maďarov v nadchádzajúcej vojne, uskutočnil s fašistickým Talianskom Viedenskú arbitráž, na ktorej rozdelil zakarpatskú oblasť Ukrajiny. Nemecká, agresívna politika v  podstate odovzdala Budapešti časť územia so 180. tisíc obyvateľmi a najväčšími mestami tejto oblasti – Užhorodom, Berehovym a Mukačevom. Úrad A. Vološyna sa stiahol do mesta Chust. Podarilo sa mu presadiť niekoľko dôležitých reforiem, medzi inými aj ukrajinizáciu administrácie vlády a vzdelania, a takisto vznikol zárodok ozbrojených síl – „Karpatská Sič“, ktorá sa spočiatku skladala z 5. tisíc osôb. Tieto udalosti vyvolali nadšené reakcie obyvateľov mnohých oblastí Ukrajiny. Veľa mladých Ukrajincov (najmä z Haliče) prechádzali cez hranice a vstupovali do radov “ Karpatskej Siči“.

14. marca 1939, povzbudení dohodou s Hitlerom, Maďari vtrhli do Zakarpatskej oblasti. Následne, 15. marca 1939 snem Karpatskej Ukrajiny vyhlásil nezávislosť Karpatskej Ukrajiny na čele s prezidentom A. Vološynom, ale hrdinský a obetavý odboj vojakov „Karpatskej Siči“ nedokázal zastaviť 40. tisícovú maďarskú armádu. Zakarpatská Ukrajina zostala okupovanou Maďarskom, ktoré podporovalo Nemecko. Prezidentský úrad Vološyna bol nútený emigrovať.

Aj napriek okupácii, ktorá znovu zachvátila túto oblasť, vyhlásenie nezávislosti malo veľký historický význam, lebo opätovne preukázalo obrovskú túžbu národa k zjednoteniu Ukrajiny.

 

Artem Gogoľ