Šport

Integrálnou súčasťou zdravého vývoja akéhokoľvek národného organizmu, vrátane toho Slovenského je zdravie a dobrá vitalita jeho jedincov, údov, z ktorých je národ zložený. Preto by som chcel v kontexte úvodnej vety článku v jeho ďalšom pokračovaní spropagovať šport, so zvláštnym prihliadnutím na beh, ako šport ľuďom najprirodzenejší.

Človeku je od prírody daná možnosť pohybu. Beh je tiež forma pohybu, len o trochu náročnejšia ako chôdza samotná. Tento šport má veľa pozitívnych stránok. Najzákladnejšou je úbytok telesnej hmotnosti, čiže regulácia nadváhy, čo vedie samozrejme k zlepšeniu kardiovaskulárneho zdravia, fyzickej zdatnosti, nárastu svalovej hmoty a taktiež k zlepšeniu pevnosti kostí. V neposlednom rade má aj vplyv na psychickú stránku osobnosti, jej emocionálny stav. Beh sa dá využiť aj ako terapia pri liečbe závislostí.

Jeho výhody spočívajú aj v tom, že je finančne jedným z najmenej náročných športov, lebo behať sa dá všade, počnúc mestom, pokračujúc lesom, poľom, končiac až pri vysokohorskom prostredí. Kúpa obuvi a oblečenia pri rozumnom výbere nie je náročná na rozpočet.

V nasledujúcich riadkoch by som ďalej rád rozviedol problematiku súvisiacu so začatím behania. V prvom rade je dôležité odhodlanie a chcenie spraviť pozitívnu zmenu so sebou samým. Na začiatok pre úplného nešportovca je dobré striedať beh s chôdzou a to podľa pocitov. Dobré je začať aspoň s 5 minútovým voľným behom, chvíľou chôdze a opäť 5 minútami behu. Je dobré to zopakovať aspoň 4x na jednu tréningovú jednotku s tým, že deň tréningu by sa striedal s dňom odpočinkovým.

Ak človek cíti, že to už ma v krvi, je dobré prejsť na druhý stupeň – dva dni behu a jeden deň voľna. Ak aj to mu už ide ľahko, tak podľa možnosti môže pridať tréningovú jednotku, teda tri dni behu a jeden deň voľno.

Pri behaní je dôležité dodržiavať jeho pravidelnosť a niekoľko základných pravidiel. Medzi ne patrí častý strečing, ktorého účelom je uvoľnenia svalstva ako aj prevencia pred zraneniami, akými môžu byť natiahnutie svalov a šliach. Ďalej je nutné dbať na nárast objemu nabehaných kilometrov s tým, že týždenne by nemal presahovať hranicu 10%.

Kľúč k úspechu je v postupnom zväčšovaní objemu tréningu, postupnom zvyšovaní rýchlosti behu a samozrejme v pravidelnej regenerácii. K veci behu by som dodal iba toľko, že určite nie je hanba behať po meste, ale hanbou je sedieť na zadku doma alebo v bare!

Ďalším zdravým športom, ktorý by som rád spropagoval je cyklistika. Cyklistika je na rozdiel od behu trochu náročnejšia na financie, ale začať bicyklovať sa dá trebárs aj na starej Liberte. Dôležité je totiž začať. Cyklistika zlepšuje koordináciu, rovnováhu, šetrí kĺby, čo je dôležité pre ťažších ľudí. Čo sa týka ostatných pozitív, má veľa spoločného s behom a to od zvyšovania psychickej odolnosti, až po rozvoj kardio zdravia. Aj v tomto športe je dôležité dodržiavať nárast objemu kilometrov o 10% týždenne.
Ako regeneračný doplnok ku každému športu odporúčam kondičné plávanie rôznymi technikami a rôznou intenzitou. Za účelom zvýšenia vytrvalosti a rýchlosti je niekedy dobré trénovať aj s plutvami na nohách. Plávanie je dobré pre ľudí, vrátane detí, s chybným držaním tela, ktorí majú problémy s chrbticou a kĺbmi. Plávanie okrem pomoci kĺbom a chrbtici uvoľňuje svalstvo a odbúrava stres.
Výber týchto športov bol z mojej strany zámerný, pretože sú to svojim spôsobom športy vhodné pre jednotlivca, pri ktorých nie je nutná potreba kolektívu. Tým sa odbúra vyhováranie sa na druhých v zmysle tom, že „nikto nechce trénovať, teda nejdem ani ja“. Kolektív má však aj pri týchto športoch svoj dôležitý význam. Pri pestovaní každého športu totiž človek viac či menej potrebuje psychickú podporu a potiahnutie počas tréningu aspoň po určitý nutný čas.

Na záver dodám, že akýkoľvek šport a pravidelné trénovanie napomáha zdraviu, zodpovednosti, morálke, zdravým životným návykom.

Budúcnosť Slovenského národa tkvie z veľkej časti vo vzdelanosti a morálke. Jeho priaznivé formovanie však v nie malom merítku ovplyvňuje aj stav jeho fyzickej zdatnosti, jeho trénovanosti a odolnosti.
Veď ako by už len vedeli bojovať psychicky a fyzicky slabí ľudia? Akú šancu na prežitie v ťažkých časoch ktoré nás čakajú má tá dnešná zdegenerovaná mládež barová? Malú. Nie je však neskoro. Treba, aby začal každý sám od seba! A ako sa hovorí po kresťansky: „Pomôž si sám človeče a aj pán Boh ti pomôže“.

Richard Stohl