Spomienka na Emanuela Teodora Böhma, 31. január 2010, Košice

Teodor BöhmDo panteónu slovenských významných dejateľov sa zaslúžene zapísal aj Emanuel Teodor Böhm, vďaka svojej širokospektrálnej činnosti posvätenej sebaobetou.

Tento univerzálny buditeľ bol vedcom, učiteľom, publicistom a v neposlednom rade politikom. Dr. Böhm nám môže byť v mnohom svetlým príkladom, napríklad svojím obetovaním sa a tvorivosťou. Jeho pamiatku sme si pripomenuli za severského počasia v Košiciach, pod jemu venovanou pamätnou tabuľou, ktorá je umiestnená na škole, kde svojho času učil a z ktorej bol pre svoju slovenskosť vylúčený.

Pod túto tabuľu sme mu zavesili veniec vďaky. Právom sme hrdí na tohto človeka, lebo v ťažkých časoch nehľadel len na seba, ale aj na iných mnohých z vlastného kmeňa aj za cenu života. Nech nás nemýlia hlasy falošných analytikov, že Dr. Böhm nie je osobnosťou hodnou uznania. Ten kto tak tvrdí by mal zvážiť svoje slová a podrobiť ich patričnej kritike.