Spomienka na 103. výročie narodenia T. E. Böhma, Košice, 4. februára 2012

Nedeľňajší deň patril spomienke na narodenie významného národovca, politika, vedca, učiteľa, Emanuela Teodora Böhma. O 14tej hodine sme sa zišli pod jeho pamätnou tabuľou, aby sme si v príhovoroch spomenuli na túto významnú osobnosť našich dejín, ktorú by sme v dnešnej dobe kľudne mohli nazvať nenápadným hrdinom.

V úvode som sa snažil prítomným zobraziť osobu Emanuela Teodora Böhma ako príklad človeka, ktorým sa môžeme inšpirovať pre našu činnosť. Radovan vo svojom príhovore zdôraznil činnosť Böhma po Viedenskej arbitráži, jeho zápal pre kresťanskú vieru, ako aj ozrejmil význam dodržiavania princípu reciprocity, ako významného faktora pri zachovaní práv Slovákov za hranicami Slovenska.

Po prejavoch sme sa presunuli do domu Matice slovenskej, kde pokračovala prednáška v podaní žiaka Emanuela Teodora Böhma Prof. PhDr. Ladislava Tajtáka, CSc., ktorý nám v nej priblížil, ako si na neho pamätá. Pán profesor vyzdvihol jeho učiteľské schopnosti, odhodlané otvorené hlásenie sa ku slovenskosti, ktoré bolo na tú dobu nevídané, taktiež vo všeobecnosti poukázal na utláčanie Slovákov v rokoch 1939-1945 zo strany maďarských okupantov, ktoré zažil na vlastnej koži.

Touto cestou mu ďakujeme za ochotu!

Maroš Ambróz

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.