Spomienka z príležitosti 63. výročia smrti Dr. Jozefa Tisa, 18. apríl 2010, Bytča

Spomienka BytčaV nedeľu 18. apríla si všetci roduverní Slováci pripomenuli smutné výročie popravy pána prezidenta prvej Slovenskej republiky Dr. Jozefa Tisa. Hŕstka z nich si pripomenula smrť pri múre Justičného paláca v Bratislave, za ktorým Dr. Tiso posledný krát vydýchol. Ďalšia skupinka sa stretla pri výročí tejto smutnej príležitosti tam, kde pán prezident prvý krát uzrel svetlo sveta – v jeho rodnom dome v Bytči. Účastníci Bytčianskej spomienky sa na úvod stretli na omši, svätenej za nášho slávneho mučeníka. Je nutné podotknúť, že človek nezainteresovaný, ak by vpredu pod obetným stolom neboli vystavené portréty Jozefa Tisa a Andreja Hlinku, tak by ani nepostrehol za koho je daná omša slúžená. Teší nás, že miestny duchovný otec viedol pobožnosť za Dr. Tisa a že s tým nerobil problém, naopak neteší nás jeho bojazlivý prístup prezentovaný počas omše k osobe Dr. Tisa, ako postoj ku iným fenoménom súvisiacim s propagovaním roduvernosti, či neakceptovaniu roduvereckých znakov v kostole (farár mal problém s tým, aby štátne vlajky figurovali v kostole). Musíme mu však aj poďakovať, že nakoniec omše prečítal našu pozvánku, upriamujúcu pozornosť farníkov na akciu konanú v rodnom dome Dr. Tisa.

Po omši sme sa presunuli do Tisovej pamätnej izby, kde spomienka pokračovala historickým pohľadom na život, dielo a smrť martýra vo forme prednášky odznejúcej z úst historika Mgr. Radoslava Maskaľa PhD. V následnej diskusii sa prednášajúci snažil zodpovedať otázky na témy súvisiace s prezidentom a 1. Slovenskou republikou zo strany pýtajúcich sa, ktorých sa nazbieralo bohaté množstvo. Po zhruba hodinovej diskusii vystúpil so svojim príspevkom český konzervatívny katolík, náš priateľ Mgr. Ladislav Malý z Prahy. Návštevníci boli prijemne prekvapení jeho osobou, ako aj postojmi ku pánu prezidentovi. Čecha ako poleno, vystúpivšieho na danej spomienke a takým spôsobom akým vystúpil teda nečakali. Ladislav Malý okrem iného vyzdvihol persónu Dr. Tisa a vyjadril svoje nádeje vo veci perspektívnej beatifikácii jeho osoby. Prítomných vyzval, aby sa za neho modlili. Obaja vystúpivší zožali za svoju prezentáciu búrlivý potlesk. Nakoniec si prítomní uctili pamiatku nášho nedoceneného mučeníka formou krátkych príhovorov, odznejúcich z úst zástupcov slovenských národných združení mladých, položením venca, zapálením sviec a modlitbou pred pamätnou tabuľou, venovanou osobe velikána, jedinou na Slovensku, umiestnenou na fasáde jeho rodného domu. Zástupcovia organizátora tohoto podujatia – o. z. NSS – boli milo prekvapení vysokou účasťou človečenstva na tejto spomienke a ešte raz vyjadrujú vďaku naším Bratom spoza rieky Moravy – Láďovi Malému a Jurovi Švehlíkovi spolu s jeho mamkou z Olomoucu, ako aj historikovi Radovi Maskaľovi z Košíc. Veríme, že pamiatka na Dr. Tisa bude naveky živá a jeho rodný dom sa zachová aj pre nasledujúce generácie. Budeme preto robiť všetko, čo len vieme a čo je v našich silách. Tak nám Pán Boh pomáhaj!