Január a Slovensko

Január pre každého z nás symbolizuje začiatok nového roku, deň vzniku Slovenskej republiky a sviatok Troch kráľov. Tento prvý mesiac roku, v ktorom sa udiali významné udalosti a narodili viaceré významné osobnosti slovenských dejín, ako napríklad Ján Baltazár Magin – katolícky kňaz, básnik, autor prvej písomnej národnej obrany Slovákov, Janko Matúška – štúrovský básnik, spisovateľ, publicista, autor textu slovenskej hymny, Jozef Sivák – národovec, politik, poslanec v parlamente ČSR, minister školstva prvej Slovenskej republiky a iní, je aj mesiacom,  kedy zomrela jedna z najvýznamnejších osobností slovenského národa, ktorou je podľa mňa  Ľudovít Štúr.

 

Čítaním prvých riadkov Vás určite napadne, prečo píšem práve o Ľ. Štúrovi, keď sa v tomto mesiaci udiali také významné udalosti, ako aj narodilo dosť osobností, ktoré určite nestrácajú na význame pre slovenské dejiny. Preto, lebo Ľ. Štúr dal význam borbe Bernolákovcov a to práve tým, že uzákonil slovenčinu. To bol najdôležitejší krok k tomu, aby slovenskí národovci mohli pokračovať v emancipačnej práci za slobodu a existenciu Slovenov.

 

Bez usilovnej práce Ľ. Štúra a jeho druhov, ktorých poznáme pod pojmom štúrovci, by slovenský národ počas obdobia tvrdej maďarizácie nedokázal odolávať asimilačnému vplyvu. Znamenalo by to, že národ bez tohto, čo dokázal Ľ. Štúr a jeho skupina kodifikáciou a prácou na národnom poli, by nemohol smerovať k seba uvedomeniu. To podmieňuje aj to, že bez národného uvedomenia, k čomu slúžila kodifikácia slovenského jazyka a výchova slovenskej inteligencie, by Sloveni nemali postupom času šancu ani len pomyslieť na slovenskú štátnosť bez toho, aby si uvedomovali, že tvoria národ, ktorého spoločným menovateľom je uvedomenie si spoločných koreňov, tvoriacich jazyk a kresťanská viera, o ktorej aj  Ľ. Štúr vo svojom poslednom a najvýznamnejšom politicko-historickom a filozoficko-politickom diele Slovanstvo a svet budúcnosti píše: „Objavilo sa vari od vzniku kresťanstva niečo lepšie, dokonalejšie a čistejšie, ako je ľudský vzťah k Bohu a ku všetkým jeho blížnym…?“

Peter Sliacky