Zmena musí prísť od nás!

Veľa krát rozmýšľame nad tým, ako môžeme zmeniť Slovensko. No mnohokrát zabúdame práve na seba. Jednotlivec je časť celku Slovenska. Na jednotlivcovi veľmi záleží, on má zodpovednosť za svoje rozhodnutie aj život. Preto v prvom rade pri zmene musíme začať od seba. Snažiť sa bojovať proti svojim zlozvykom.
Mnoho z nás fajčí, nadmerne požíva alkohol, či je otrokom iných závislostí, ako sú stávkovanie, nadmerné pozeranie televízie, mrhanie času pri internete (najmä Facebooku), neslušné správanie, mrhanie peniazmi atď.
To, že ich máme je fakt, ale netreba tak veľa, aby sa to zmenilo. V prvom rade si ich musíme uvedomiť. Nechceme predsa, aby o nás pri najmenšom iní hovorili, že sme pokrytci, farizeji, vodu kážu víno pijú a pod. Naše skutky by mali byť nasmerované k ľuďom, blížnym, k pomoci tomuto národu. Ale tomu sa musíme naučiť, ako to robiť.
V prvom rade sa musí každý z nás aktivizovať. Netreba riešiť na oko veľké aktivity tipu ukázať sa na demonštráciách, spomienkach, či iných podujatiach, mnoho krát duchom neprítomný (nemyslím tým, že nie je dobré chodiť na tieto podujatia, ale ak už tam človek ide, tak v aktívnom slova zmysle a ducha prítomný. Tieto podujatia nás majú posilniť, motivovať, či ukázať nám príklad z dejín, že sa dá veľa dokázať aj za zlých životných podmienok).
Treba začať so svojou skutočnou aktivizáciou sa od základu. Ako príklad a zároveň návod nám môže slúžiť skautsky denný príkaz, ktorý nabáda: „Aspoň raz denne vykonaj dobrý skutok!“ Skúsme to aj my. Myslím, že to bude veľká zmena a prejav aktivizmu v pravom slova zmysle.
Po dobu 30dní si na papier zapisujte každý deň aspoň jeden dobrý skutok, ktorý ste vykonali. Po 30 dňoch si sadnite a pozrite sa na to a zistíte, ako ste na tom s aktivizmom. Ak políčko každého dňa je “zapratané“ skutkom, ste na dobrej ceste k zmene Slovenska k lepšiemu JA.

Maroš Ambróz