Kresťanské myslenie je skryté v onom zázračnom slove láska

Na dvere nám klopú sviatky pokoja a lásky. Pre nás kresťanov sú Vianoce kresťanským sviatkom vtelenia a narodenia Ježiša Krista a zároveň aj obeť Ježiša Krista na Golgote (ktorú priniesol pre naše vykúpenie z hriechov), obeť, ktorou bola a je láska Syna Božieho v ľudské dobro a lásku. Človek má aj svoju druhú stránku, ktorá je obrazom zla. Táto stránka je v človeku dnes všemožne podporovaná myšlienkami liberalizmu. Preto je kresťanstvo a viera základným kameňom proti zlu a chorobe dnešného tzv. „Homo sapiens“- človeka rozumného, ktorého život stráca transcendentné pojatie sveta. Jeho život stojí na matérii, konzumnej spoločnosti a prežívaní bez hlbšieho zmyslu existencie. Kresťanstvo ako láska, ktorá je pre každého jednotlivca, ale aj celú ľudskú spoločnosť esenciou našich životov stráca význam pre dnešné generácie.

Kresťanské myslenie je skryté v onom zázračnom slove láska. Tento dar Boží nám dáva ten najcennejší zmysel do života. Kresťanstvo ako láska, ktorú zvestoval Ježiš Kristus je esenciálny cit umožňujúci prehlbovať vieru v Boha, lásku k našim blížnym, ale aj lásku k domovine.

Tradícia vianočného sviatku je u kresťanov, ale aj nekresťanov na Slovensku i v mnohých iných krajinách dňom, kedy sa vzájomne obdarovávame. Nezabúdajme, že Sviatok Vianočný pre nás kresťanov nie je len tradícia, ale je to aj čas kedy sa narodil Ježiš Kristus.

Nedajme sa dnešnou konzumnou spoločnosťou premeniť len preto, že je meradlom modernej a postmodernej doby. Toto myslenie nás vedie k prežívaniu významného dňa bez kresťanského ducha. Ducha, ktorý Slovenskému národu dával existenciálnu silu a rodoľubov, ktorí boli celým srdcom oddaní Bohu a svojim koreňom.

 

„Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!“

 

Peter Sliacky