Slávnostné valné zhromaždenia MO Matice slovenskej v Krompachoch, Krompachy, 30. máj 2008

Matica slovenskáV piatok 30. mája 2008 sme prijali pozvanie predsedu Miestneho odboru Matice slovenskej v Krompachoch pána Biroša na slávnostné valné zhromaždenie ich miestneho odboru, ktoré sa konalo z príležitosti 85. výročia založenia tohto miestneho odboru a tiež z príležitosti 145. výročia založenia Matice slovenskej.

Toto zhromaždenie sa uskutočnilo v priestoroch miestnej základnej umeleckej školy. Okrem členov Matice slovenskej z miestneho odboru a iných odborov alebo Domov Matice slovenskej pozvanie prijali aj zástupcovia škôl a mesta. Na úvod programu pán Biroš zúčastneným priblížil históriu MO MS Krompachy, ako aj plány do najbližšieho obdobia. S krátkymi príspevkami vystúpili aj hostia a následne boli medailami a pamätnými listami za svoju činnosť pre Maticu slovenskú ocenení niektorí jednotlivci. Po tejto formálnej časti nasledoval veľmi pekný kultúrny program, ktorý zabezpečili žiaci a učitelia základnej umeleckej školy a základných škôl z Krompách.

My, členovia NSS, prajeme Miestnemu odboru Matice slovenskej v Krompachoch veľa síl a úspechov do ďalších rokov pôsobenia, aby aj ich pričinením náš milovaný slovenský národ rozkvital a zveľaďoval sa.