69. výročie vyhlásenia prvého Slovenského štátu, Nižná Šebastová, 16. marec 2008

14. marecV nedeľu, 16. marca 2008, si členovia a sympatizanti občianskeho združenia Nové slobodné Slovensko pripomenuli 69. výročie vyhlásenia samostatného Slovenského štátu zo 14. marca 1939. Spomienku sme zorganizovali v Nižnej Šebastovej pri Prešove, pri buste otca národa Andreja Hlinku.

Spolu s nami sa tejto spomienky aktívne zúčastnili aj členovia Klubu mladých matičiarov z Košíc a členovia Stropkovskej stráže. Pred začatím spomienky sme sa zúčastnili svätej omše s pašiami. Po nej sme sa zhromaždili na priestranstve pred bustou. Samotnú spomienku tvorilo niekoľko prejavov, ktoré zúčastneným priblížili historické udalosti a ich náväznosť na súčasnosť. Medzi jednotlivými prejavmi sme si vypočuli básne, ktoré boli napísané špeciálne z príležitosti tohto výročia. Spomienka bola ukončená kladením vencov k buste otca národa Andreja Hlinku, bez ktorého by slovenský národ nebol v takej pozícii. aby mohol 14. marca 1939 vyhlásiť samostatnosť.

Na záver sa chcem poďakovať Policajnému zboru SR, že zabezpečil pokojný priebeh celého zhromaždenia a nezasahoval do jeho priebehu. Príjemným prekvapením bolo, že niektorí prítomní policajti, aj keď to na našich akciách nie je zvykom, počas tónov slovenskej hymny salutovali. O obľúbenosti NSS v policajných kruhoch svedčí aj to, že na našu ochranu zabezpečili, ako jedinému národnému občianskemu združeniu tohto roku, okrem poriadkovej a mestskej polície a psovodov, aj 14 ťažkoodencov.