Spomienka na Emanuela Teodora Böhma, Košice, 2. február 2008

Emanuel BöhmSkromne sme si spolu s mladými matičiarmi v Košiciach pripomenuli pamiatku veľkého bojovníka za práva Slovákov, v odtrhnutých častiach Slovenska, v rokoch 1938-1945 Emanuela Teodora Böhma.

Spomienka sa uskutočnila pri pamätnej tabuli, ktorú v roku 2006 osadil miestny odbor Matice slovenskej v Košiciach na stenu gymnázia na Poštovej ulici.

Emanuel Teodor Böhm sa narodil v roku 1909 vo Vrútkach. Študoval v Prešove a v Košiciach. Neskôr absolvoval štúdium chémie na Karlovej univerzite v Prahe. V Košiciach a v Michalovciach pôsobil ako stredoškolský profesor až do času, kedy po Viedenskej arbitráži Maďarsko začalo okupáciu južných častí územia. Následkom toho bol zo školstva prepustený. Počas maďarskej okupácie založil stranu, ktorá mala obhajovať práva Slovákov v Maďarsku a to: Slovenskú národnú jednotu. Začal vydávať časopis Slovenská jednota a zaslúžil sa o vznik Spolku svätého Vojtecha v Budapešti. Aj napriek tlakom vydržal a ostal verný slovenskému národu až do konca okupácie. Po skončení vojny pôsobil v Bratislave ako poslanec za Demokratickú stranu, ale po komunistickom puči, vo februári 1948, emigroval do zahraničia. Spolupracoval v zahraničnom slovenskom hnutí spolu s Karolom Sidorom, založil Slovenský demokratický blok, časopis Rozhľady a Slowak Press Digest. Po založení Svetového kongresu Slovákov v roku 1970 sa stal jeho aktívnym predstaviteľom. Zomrel na Štedrý deň v roku 1990 v New Yorku. Neskôr nechala Matica slovenská preniesť jeho telesné pozostatky na Národný cintorín v Martine.