Výročie hladomoru 26.11.2011 Užhorod, Ukrajina

V týchto dňoch si všetci „naozajstní“ Ukrajinci pripomínajú výročie genocídy spáchanej na ich národe boľševickým režimom – Hladomor v rokoch 1932 – 1933. Členovia NSS sa rozhodli, že podporia priateľov z nacionalistickej strany VO Svoboda tým, že sa pridajú ku ich spomienkovej akcii a prehĺbia tak vzťahy medzi slovenským a ukrajinským národným hnutím.

Po príhode do Užhorodu sa predstavitelia NSS stretli s členmi VO Svoboda, ktorí ich privítali a spoločne sa vybrali ku „Pamätníku obetiam represií“, kde sa už pomaly začali schádzať ľudia všetkých vekových kategórií. Po zahájení akcie boli prednesené príhovory, nesúce sa v smútočnej atmosfére, ktorú umocňovalo mrazivé počasie.

Prvá časť prejavov odznela v spomienkovej koncepcii, v ktorej rečníci pripomínali hrôzy, skutočnosti a príčiny umelo vytvoreného hladomoru. Nasledovala svätá omša za zomrelých počas tejto tragédie. V druhej časti príhovorov vystúpil s prejavom Artem Gogoľ z NSS, v ktorom poukázal na to, že boj s komunizmom a nepriateľmi nekončí, a taktiež na to, že slovenskí nacionalisti pamätajú na hrôzy hladomoru a vzdávajú poctu zavraždeným, väzneným a represovaným Ukrajincom počas komunistického satanského režimu.

Po vypočutí všetkých príhovorov sa prítomní vybrali na námestie, aby sa pripojili ku zahájenej každoročnej akcii „Zapáľ sviečku“, venovanej obetiam hladomoru. Na námestí Užhorodu sa zišlo množstvo ľudí. Výročie národnej tragédie spojilo všetky vekové kategórie občanov – od malých detí, po dôchodcov. Prítomní boli aj predstavitelia všetkých cirkví – pravoslávnej, gréckokatolíckej a protestantskej. Slúžila sa svätá omša. Gréckokatolícky chórový zbor dopĺňali jednohlasne svojim spevom prítomní. Z reproduktorov plynula smútočná hudba, obnažujúca emócie ľudí. Nasledovala minúta ticha. Záver podujatia tradične spečatilo kladenie kahančekov do torza veľkého sviečkového kríža. Akcia sa oficiálne skončila. Skupina mladých ukrajinských nacionalistov, za aktívnej pomoci členov NSS, vyskladala zo sviečkových kahančekov nápis „Holod 32-33“, ktorý k schyľujúcemu sa večeru pôsobil dosť intenzívne.

Po niekoľkých spoločných fotografiách sa Svobodovci a slovenskí nacionalisti vybrali do miestnej reštaurácie, aby zahnali hlad a prebrali možné spoločné aktivity do budúcna. Priateľské rozlúčenie spečatilo spoločné chvíle a členovia NSS sa vybrali na nočnú cestu domov.

Artem Gogoľ

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.