100. výročie Černovskej tragédie, Černová, 27. október 2007

Černová27. októbra 2007 si celý Slovenský národ pripomenul smutné 100. výročie Černovskej tragédie. A túto udalosť sme si, tak ako každý rok, pripomenuli aj my – členovia Nového slobodného Slovenska.

V nedeľu 27. októbra 1907 sa mal v Černovej vysvätiť nový kostol. Černovčania toto vysvätenie ale nechceli, pretože kostol nemohol vysvätiť ich rodák a hlavný iniciátor výstavby Andrej Hlinka. A tak boli rozhodnutí nepustiť ku kostolu koče s dekanom Pazúrikom, ktorý mal kostol vysvätiť. Došlo k stretu, v ktorom žandári, ktorí sprievod sprevádzali, začali striedať do davu (ale aj do chrbtov utekajúcich dedinčanov) a výsledkom bolo 15 mŕtvych a mnoho zranených. Informácie o tejto krvavej tragédii sa rozšírili do sveta, ktorý sa tak dozvedel pravdu o tyranskom režime v Uhorsku – v žalári národov.

Tento rok, v toto okrúhle výročie, si záštitu nad spomienkou vzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Hlavný sobotňajší program sa začal príhovorom primátora Ružomberka na mieste, kde sa odohrala tragédia. Po ňom vystúpil prezident Gašparovič a zástup vyše dvoch tisíc Sloveniek a Slovákov sa presunul ku kostolu. Pred kostolom bol posvätený krásny drevený vyrezávaný kríž, ktorý obci darovali obyvatelia Detvy a celého Podpoľania. Kríž posvätil arcibiskup Sokol, ktorý následne slúžil svätú omšu v kostole Ružencovej panny Márie. Po svätej omši sa sprievod presunul na neďaleký miestny cintorín k pamätníku, ktorý od roku 1932 pripomína túto smutnú udalosť. Tu sa po pomodlení ružencového desiatku položili vence k pamätníku a nasledovali príhovory zástupcov zahraničných Slovákov, predstaviteľov Matice slovenskej, zástupcov politických strán a mnohých ďalších. Tieto príhovory ukončili verejnú časť spomienky v tento deň.

Táto spomienková akcia bola dôstojným pripomenutím si tejto dôležitej udalosti našich dejín. My len dúfame, že aj ďalšie, neokrúhle, výročia si bude pripomínať taký veľký počet Sloveniek a Slovákov, ako toto okrúhle, sté výročie.