Dr. Tiso o liberálnej demokracii

„Z liberalizmu vyšlá degenerovaná demokracia rozpútala v mentalite slovenskej skoro s anarchiou hraničiacu ľubovôľu každého jednotlivca, lebo sa musela uchádzať o priazeň každého. Keďže spôsob získavania si jednotlivcov a tried nemohol byť vzhľadom na rozdiely rozumové a charakterové vždy otvorený a správny, musela sa uchyľovať k metódam zavádzania. Preto bolo, že politika sa stala pánskym huncúctvom a pomer ľudu ku vláde i štátu bol pomerom pudovitého odporu proti krotiteľským pokusom ovládateľa. Štát sa ponímal ako činiteľ, ktorý je tu na to, aby dával výhody a podpory pre tých, ktorým sa práve podarilo dostať do rúk štátnu správu. Preto využiť danú situáciu vo svoj prospech bolo heslom politickej múdrosti tak jednotlivcov, ako i tried“.