Pochod slávy Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) Užhorod, Ukrajina, 15. októbra 2011

Pri príležitosti 69. výročia založenia Ukrajinskej povstaleckej armády, zorganizovali naši priatelia zo Zakarpatskej vetvy Ukrajinskej strany VO Svoboda slávnostný program, ktorého sa aktívne zúčastnili aj predstavitelia občianskeho združenia Nové slobodné Slovensko.
Akcia začala o 17:00 pred pamätníkom najvýznamnejšieho básnika Ukrajiny – Tarasa Ševčenka a zúčastnilo sa jej približne 60 nacionalistov rôznych vekových kategórii. Po zaspievaní niekoľkých povstaleckých piesní nasledoval úvodný príhovor predsedu Zakarpatskej Svobody Oleha Kucyna, v ktorom privítal prítomných a pripomenul zásluhy bojovníkov OUN a UPA a ich význam pre mladú generáciu nacionalistov v prítomnosti.
Následne s príhovorom vystúpil člen Rady predsedov NSS Radovan Novotný, ktorý vyzdvihol ideu, mužnosť a odhodlanosť Ukrajinských povstalcov v boji za svoju vlasť a národ. Bojovníkov Ukrajinskej povstaleckej armády označil za vzor pre nacionalistov na celom svete. Taktiež pripomenul spoluprácu Slovenských a Ukrajinských národovcov v Mníchove a podľa ich príkladu načrtol budovanie spolupráce v budúcnosti.
Po ňom vystúpil biskup Užhorodskej a Zakarpatskej pravoslávnej cirkvi vladyka Kyrylo. Jeho príhovor sa niesol v nábožensko – nacionalistickom duchu, veď viera v Boha a láska k národu vždy idú tesne pri sebe. Prejavy členov ostatných organizácii pokračovali v nasledujúcom koncepte: nespokojnosť so zdieračským kapitalistickým režimom, útlakom nacionalizmu, korupciou politikov, ich obohacovaním sa na úkor občanov a závislosťou na Rusku. Nakoniec sa k Ševčenkovym nohám položil veniec z kvetov. Celé stretnutie sledovala obďaleč stojaca hŕstka príslušníkov štátnej milície.
Po tejto časti nasledoval organizovaný pochod ku soche prezidenta Zakarpatskej Ukrajiny Augustína Vološyna, počas ktorého účastníci držali vlajky Ukrajiny, OUN, stranícke vlajky a volali nacionalistické heslá. Pri soche sa spievali povstalecké piesne a položil sa kvetný veniec vo farbách Ukrajinskej zástavy. Pochod pokračoval cez Užhorodské námestie a jeho cieľom boli mohyly bojovníkov Karpatskej Siči (1939) a Ukrajinských Sičovych striľciv (1914-1918) na jednom z miestnych cintorínov, ktorí svojho času bránili národ a vlasť pred agresiou Nemcov a Maďarov.
Na mieste sa konala svätá omša na pamiatku zosnulých vojakov a záverečné slovo mal opäť biskup Kyrylo, ktorý predniesol veľmi tvrdý, nekompromisný a nepriateľov odsudzujúci príhovor. Celú akciu ukončil príhovorom predseda Zakarpatskej Svobody Kucyna, po ktorom sa prítomní rozišli. Predstaviteľov NSS Svobodovci odviezli ku ich autu, kde Radovan Novotný odovzdal Ukrajincom dary so slovenskou tématikou a po rozlúčke sa slovenskí nacionalisti vybrali na cestu domov.
Nech je nám táto akcia motiváciou a príkladom, ako sa rôzne vekové kategórie ľudí dokážu zjednotiť v čistej a šľachetnej idei nacionalizmu a v boji proti utlačovateľom slobody. Snáď čoskoro aj u nás povstanú príslušníci cirkvi, oddaní kňazi na boj za národ a duše ľudí, ako nehynúci odkaz Andreja Hlinku a Jozefa Tisu. Verím, že náš čas príde a keď príde, padnú okovy z rúk zbedačenej vlasti a slobodný národ znovu hrdo zdvihne hlavu v ústrety lepšej budúcnosti !

Artem Gogoľ

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.