Spojená spomienka na septembrové a októbrové udalosti v našich dejinách,16. októbra 2011, Družstevná pri Hornáde

Mesiace september a október sú z pohľadu slovenského národovca mesiacmi niekoľkých významných udalostí. Preto sme spolu s kamarátmi zorganizovali spomienku, ktorej cieľom bolo pripomenutie si všetkých týchto udalosti a to výročia narodenia Otca národa Andreja Hlinku, výročia narodenia prezidenta Jozefa Tisa, výročia Černovskej masakry a výročia narodenia Ľudovíta Štúra.
Spomienka sa uskutočnila v nedeľu, 16. októbra pri dvojkríži nad obcou Družstevná pri Hornáde. Heslo „Za Boha, za národ“ vyryté na hornom ramene dvojkríža dokonale symbolizuje myšlienku slovenského národovectva, v duchu ktorej sa niesli aj príhovory. Načrtnuté boli jednak konkrétne činy našich velikánov, ale aj témy ako zodpovednosť, obeta a kresťanstvo, ktoré bezprostredne súvisia so slovenskou národnou myšlienkou.
Po ukončení oficiálnej časti programu nasledovala neoficiálna časť – posedenie pri ohni. Pred zotmením sa už každý pobral svojou cestou.

Milan

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.