Spomienka na vyhlásenie autonómie Slovenskej krajiny, Žilina, 8. 10. 2011

Žilinská dohoda, ako deklarácia autonómie Slovenska, zastáva zvlášť významné miesto v dejinách Slovenska. Autonómia bola totiž kľúčovou prestupnou stanicou na ceste k osamostatneniu sa našej vlasti, aj keď fakt osamostatnenia sa v tak krátkej dobe od historického podpisu Žilinskej dohody vedel málo kto predpovedať.

Keďže tradične držíme v úcte tento deň a hlavne dejateľov, ktorí stáli za autonomistickým bojom, aj tento rok sme sa rozhodli, že si udalosť, ktorá dňa 6. októbra 1938 zmenila Slovensko, pripomenieme verejnou spomienkou.

Pod balkónom Katolíckeho domu sa na Hurbanovej ulici zišli zhruba 2 desiatky priaznivcov, vypočujúcich si 5 príhovorov, ktorých prednášatelia udalosť vyhlásenia autonómie, ako aj súvislosti na ňu naväzujúce skloňovali z rôznych uhlov pohľadu, či už v kritickom, alebo oslavnom duchu.

Obraz spomienky formovala taktiež úvodom prednesená báseň, ako aj záverečný spev prvej slohy našej hymny „Hej Slováci!“ Tradične sme nezabudli ozdobiť fasádu Katolíckeho domu vencom vďaky, ku ktorému sa pridala kvetná kytica.

Všetkým prítomným patrí poďakovanie, že merali cestu do Žiliny a nám neostáva nič iné iba zas a znova sa snažiť o priblíženie sa aspoň o ďalší milimeter ku viere, umu a guráži našich predkov, ktoré tvorili základ v ich boji za národ a ktorými sa musíme do smrti nechávať inšpirovať ak si hovoríme slovenskí národovci.

Tak nám Pán Boh pomáhaj!

Radovan Novotný

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.