Spomienka na výročie zavraždenia Rudofa Schedu, Liptovský Ján , 11. 9. 2011

Slávením svätej omše sa začalo naše spomínanie na obeť partizánskeho teroru, otca Rudolfa Schedu. Duchovne správne naladení sme sa po nej zišli pri pamätnej tabuli, venovanej jeho pamiatke, ktorá už tretím rokom visí na priečelí miestnej fary, v ktorej pôsobil svojho času aj otec Scheda.

Príhovory boli venované jeho obeti, jej významu, ako aj jej odkazu pre ďalšie generácie. Zosnulý dušpastier sa vpísal do pamäte hlavne svojim rozhodným postojom, charakteristickým obetavosťou. Aj napriek tomu, že bol na vec približovania sa partizánskych vražedných skupín ku jeho pôsobisku opakovane upozorňovaný, aj napriek tomu, že nebezpečie vyplývajúce z tohoto faktu bolo zrejmé a nakoniec sa mu stalo osudným, ostal pri svojom ľude, ktorý miloval, ostal až po hrob.

Inšpirácia pre súčasnú generáciu je zrejmá a odkaz znie: neustupovať z bojiska, vytrvať, aj za cenu obetí, lebo len tie majú význam, len tie sú inšpiratívne, len s nimi je možné sláviť konečné víťazstvo činu a myšlienky. Po zapálení sviec, osadení venca, položení kvetín, modlitbe a záverečnom farárovom požehnaní sme sa presunuli na miesto posledného odpočinku farárovho.

Na hrobe sme okrem minúty ticha, modlitby za zosnulého zapálili sviece a venovali sa myšlienkam zhubnosti komunizmu, ktorý kňaza zniesol zo sveta a liberálnej demokracie, ako mutácie tohoto klonu zla v súčasnoti páchajúcej obdobné škody ako za socializmu.

Záverečný sľub na hrobe odznel: „opravíme Ti kňaz Tvoj hrob, zaslúžiš si to.“
Všetci zúčastnení sa takto zídu dúfajme opäť aj o rok, aby vzdali hold mučeníkovi a pomeditovali na miestach, kde blahodárne pôsobil a kde násilne skonal.

Česť a sláva Tvojej pamiatke otec Rudolf!

Radovan Novotný

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.