Povstanie tyranov

Nechajte si svoje sviatky,
nemám o ne záujem.
Teraz píšem tieto riadky,
v ktorých na vás žalujem!

Povstali ste proti nám,
za to vďačná nemôžem byť.
Štát svoj drahý postrádam,
v ktorom mohli sme my žiť.

Klamstvom svojím zničili nás,
dnes ich velebiť tu máme.
Padla lipa, padol klas,
čoho sa my, Slováci, ešte vzdáme?

Tyrania, zlodejstvo, či vraždy,
tým v mojom srdci ostanete!
Tento pocit hnevu ostane mi navždy,
dlho po tom, čo vy snáď zabudnete!

Nedajú sa zrátať všetky tie obete,
ktoré za sebou ste zanechali.
Nie len u nás, v celom Božom svete,
ste sa na spasiteľov hrali.

Nezabudnem na vás, zlosť mi nedovolí,
preklínam tu nahlas všetky vaše činy.
Čo ste napáchali i dnes mnohých bolí,
i keď sa tvárite, že ste dnes bez viny.

Kika