Výročie zavraždenia Františka Majocha, Hermanovce, 9. 8. 2011

V Hermanovciach si v uplynulý utorok hŕstka mládeže a desiatky starších pripomenuli formou pobožnosti pamiatku tragicky zosnulého božieho sluhu Františka Majocha. Kňaz Majoch pre 92 rokmi zahynul rukou vraha, maďarského žida Gejzu Rajcha. Reich symbolizoval starý odchádzajúci, Slovenov gniaviaci poriadok, Majoch nový, do ktorého naši predkovia vkladali nádej.

Otec František bol v dedine obľúbený, z dôvodu svojej širokospektrálnej angažovanosti v prospech slovenského ľudu. Zištnosť nachádzal v pokroku, z ktorého malo osoh obyvateľstvo. Naopak Gejza Reich, farizej a prospechár, žil zo služby Slovenov gniaviaceho systému. Práve pre Majochovu bohumilú službu si ho pripomínajú a držia ho v trvalej úcte nielen starší hermanovčania, ale aj príslušníci mladšej generácie zo širšieho okolia.

Po pobožnosti sa časť prítomných presunula ešte ku miestu posledného odpočinku, kde martýrovi zložila hold formou položenia venca vďaky, zapálenia sviec a zaspievania pekných nábožných piesni spolu s pomodlením sa za jeho spásu večnú. Tradične po ukončení pietneho aktu sa časť mladých príšelcov zišla v pamätnej miestnosti Štefana Hlaváča, aby tam v družných kriticko-konštruktívnych debatách s miestnym pánom farárom zakončila pobyt v Hermanovciach.

Večný život v nebi Tebe otec František!

Radovan Novotný