I. letný tábor o. z. NSS, Slovenské rudohorie – 25. až 31. júl 2011

K základným fundamentom národoveckej povahy patrí láska k Bohu, zdatnosť v branných disciplínach, žitie zdravého životného štýlu, železná poslušnosť a disciplína, tvrdá pracovitosť, či skupinový altruizmus. Práve na poznávanie a upevňovanie týchto prepotrebných základov bol zameraný I. letný tábor o. z. NSS.

V lone prírody Rudohoria strávili účastníci týždeň plný aktívneho pohybu a prevádzania zručností a to aj napriek tomu, že značnú časť všetkých dní sprevádzal dážď. Tábor bol charakteristický svojim striktným zákazom používania cigariet, alkoholu či mobilných telefónov. Tie bolo povolené použiť iba počas celodenného výletu. V tábore taktiež nemohol pôsobiť ženský element. Nebola v ňom ani elektrina a voda. Spalo sa v stanoch.

Začiatok každého dňa s výnimkou obzvlášť daždivého počasia a dňa v ktorom bol absolvovaný celodenný výlet patril, po nástupe na ktorom sa vztyčovala vlajka, dával denný rozkaz, či prevádzala modlitba, rozcvičke, ktorá pre nešportovcov nebola vôbec ľahkým sústom.

Denný plán vo všeobecnosti pozostával z táborových prác (príprava dreva, stavba umývarky, stavba stožiara atď.), prípravy pokrmov (raňajky, obed, večera) a absolvovania športovo-branných disciplín (kurz kick-boxu, zápasenie, streľba zo vzduchovky, lezenie po skalách, túra atď.) .

Záver dňa patril nástupu so sťahovaním vlajky zo stožiaru, modlitbe, vyhodnoteniu dňa, večernému pokrmu, debatám o prežitom dni a rozdeleniu nočnej stráže. Zopár večerov bolo zameraných na vedenie filozofických debát. Každá noc patrila celonočnej stráži.

Veliteľstvo tábora pripravilo pre účastníkov “prekvapenie“ v podobe nočného poplachu spojeného s rýchlym presunom, prevedeného veľmi dynamickým štýlom, na základe ktorého preverilo pohotovosť účastníkov pobytu.

Nie všetci zvládali záťaž vyplývajúcu z táborových aktivít a poriadku rovnako. Vyskytli sa aj prípady rebélie a nedisciplinovanosti, ktoré boli patrične potrestané formou navýšenia opakovaní cvikov, či hodín nočnej stráže . Žiaden narušovateľ nevyšiel na prázdno.

Jeden deň z týždňa bol vyhradený lesnej brigáde. Za neustáleho pršania účastníci pozbierali kalamitné drevo, aby tak mohli uvoľniť cestu rastu mladým stromčekom a tak sa zavďačili tým, ktorí nám umožnili táboriť na tomto krásnom mieste.

Je nutné konštatovať, že tábor preveril každého účastníka po viacerých stránkach. Účastníci taktiež mali možnosť zistiť svoje limity, kriticky ich zhodnotiť, po prípade vylepšiť, mohli zistiť, ako sa kooperuje s tým-ktorým členom tábora a urobiť si lepší obraz ako o iných, tak hlavne o sebe.

Vo všeobecnosti je tábor tohoto charakteru veľmi dobrým prostriedkom na preverenie účastníkov po rôznych stránkach. V praktickej rovine sa ihneď, alebo časom ukáže kto sa na čo hodí, s kým je možné počítať v serióznom boji za Boha, za národ a štát, kto má tendenciu v kritickejšej chvíli odpadnúť, alebo kto sa v praktickej rovine nehodí doslova na nič.

Už teraz sa tešíme na ďalší tábor obdobného charakteru.

Verní sebe – svorne napred!

Radovan Novotný

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.