Boh vie, čo činí…

Účelom tohto článku je poukázať na rozdielnosť v myslení jednotlivých pohlaví. Nebudem sa zaoberať výnimkami, ktoré sa, samozrejme, ako všade nájdu.

Boh stvoril muža a obdaril ho racionálnym myslením. Muž po dlhšom čase samoty bol skľúčený a chýbal mu tvor, s ktorým by sa mohol podeliť o zážitky každodenného života. Boh to videl, a preto stvoril k mužovi ženu. Tej nadelil emocionálne myslenie. Táto skutočnosť neznamená, že by muž nemal emócie a žena nedokázala racionálne myslieť. Podstatným rozdielom je, ako jednotlivé pohlavia riešia problémy, niekedy aj zdanlivo rovnaké a ktorá stránka myslenia prevláda.
Muž bol ten, ktorý sa musel vedieť o ženu a svojich potomkov postarať, t.j. zabezpečiť prístrešok, potravu a chrániť ich pred nepriateľmi. Na to by mu boli emócie zbytočné, alebo by priam prekážali v plnení jeho úloh. Ako by to len bolo dopadlo, ak by sa začal zamýšľať v období hladu nad tým, či mamut nemá niekde v jaskyni mláďatá?
Žena bola stvorená pre udržiavanie chodu domácnosti a výchovu detí. Najmä pri výchove detí sa veľakrát racionálne uvažovať nedá. Tam sa musia jednoznačne zapojiť emócie, lebo len na základe nich dokáže matka pomôcť, či pochopiť vlastné dieťa.
Boh vedel, čo činí, keď stvoril ľudí zdanlivo podobných a pritom tak odlišných! Život neprináša problémy jednotvárne, pri ktorých je možné uplatniť nejaké tabuľkové riešenia. Práve naopak, prináša problémy pestré, ktoré vyžadujú raz emocionálne, inokedy racionálne riešenia. Riešenie všetkých problémov je teda možné len vtedy, ak sú zapojené oba články rodiny – muž i žena. Tí musia spolu dokázať komunikovať, usmerňovať jeden druhého a rešpektovať sa navzájom. Zaujímavý je aj fakt, že pritom nemusí jeden z partnerov chápať, prečo ten druhý konal práve tak, ako konal. Musí však dôverovať, že to robil v záujme rodiny a s úplne čistým úmyslom. Niekedy nepostačí ani 10 chlapov, aby si poradili s problémom, ktorý vyrieši 1 žena behom pár minút. To isté platí aj v opačnom podaní. Neostáva nám teda nič iné, len brať tento fakt do úvahy a podľa neho sa začať správať!

Každý z nás má pre spoločnosť určitý význam a nenechajme sa viesť tým, čo nám vštepujú „mienkotvorné“ média. Príliš veľa emócií robí z chlapa slabocha a príliš racionálne myslenie robí zo ženy chabú náhradu muža. Nech každý plní svoje úlohy svedomito, podľa zákonitosti prírody. Nech sa nikdy muž nevyvyšuje nad ženu a žena nad muža! Nech sa nikdy nesnaží jeden na druhého podobať, ale nech obaja pochopia, že ich poslaním je sa dopĺňať a milovať navzájom!

Kika