Výzva pre účastníkov spomienkovej slávnosti konajúcej sa pri príležitosti 71. výročia vzniku prvého Slovenského štátu

14 marec 2010Milí priatelia!
Už tradične si v meste Prešov pripomíname výročie vzniku prvého samostatného Slovenského štátu na ktorý sme právom hrdí. Tak, ako po minulé roky, aj teraz si v nedeľu 14. marca o 11:30 aktívne pripomenieme výročie tohoto vzácneho, historického aktu odohrajúceho sa svojho času za pohnutých udalostí a okolností roku 1939. Spomienka sa koná tradične v prešovskej miestnej časti Nižná Šebastová, pri soche Otca národa Andreja Hlinku.

Chceme Vašu pozornosť upriamiť na novinku, ktorá ak sa osvedčí, v budúcnosti sa z nej perspektívne stane tradícia. Je to sprievod venovaný nášmu národu a štátu, ktorý začína o 10 15 pred farským (Veľkým) kostolom svätého Mikuláša v centre historického jadra mesta Prešov. Súčasťou sprievodu, vyvrcholiaceho v Nižnej Šebastovej, na námestí pred bustou Otca národa, je aj pristavenie sa pri pamätníku venovanému slovenským padlým vojakom v čase trvania 1. Slovenského štátu, situovaného na prešovskom mestskom cintoríne.

Vážení,

ak Vás daná aktivita oslovuje a chcete dopomôcť ku jej etablovaniu sa v rámci spomienky na vznik nášho prvého štátu, prosím aktívne ju podporte. Ak sa tak rozhodnete, prineste si so sebou podľa možnosti štátne vlajky Slovenskej republiky, či už prvej, alebo druhej.

Verní sebe – svorne napred!

Za o. z. NSS Radovan Novotný

Mapka