O pôvode kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach

Písané v pravopise roku vydania – 1943!

O pôvode kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach

Keď Boh požehnával zem, naše Považie obdaril svrchovanou mierou. Rieky poskytujú chutné ryby, pašienky bohatý krm a role rodia prvotriednu pšenicu. Ale nad tieto dary máme tu pramene zázračnej sily, ktoré vyvierajú v Trenč. Tepliciach a vracajú nám to najdrahšie, zdravie.

V Trenč. Tepliciach podľa povesti objavil ich tamojší pastier.

Stalo sa, keď tade hnal stádo a povetrie bolo chladnejšie, že sa zdvíhala hustá para nad neďalekým miestom. Aby zistil príčinu tohto zjavu, cez kríčky a húštinu predral sa hlbšie a hlbšie, kde našiel barinu s teplou vodou. Vstúpil do nej a zaraz sa cítil veľmi príjemne. Keď si zamočil nohy až po kolená, o chvíľu zacítil také pichanie, ako by bol padol do mravčieho hniezda. Keď nohy vytiahol asi o jednu hodinu, zistil, že ľahšie kráča. Trpel totiž na silnú reumu. Druhého dňa zasa vyhľadal barinu a ponoril nohy ešte hlbšie. A hľa, o niekoľko dní bolesti mu prestaly, takže svieži sa pohýnal za stádom.

Teplania zadivene sa pozerali za ním, lebo predtým sotva stačil za dobytkom.

– Kto ťa uzdravil? – naliehali naňho so všetkých strán.

Keď im rozpovedal svoju skúsenosť, čoskoro sa to rozchýrilo nielen po celom Považí, ale i po ďalších miestach, ba i po susedných krajinách, aby sa cesty naplnily vozmi, na ktorých ľudia viezli svojich reumatikov do Trenč. Teplíc.

Neskôr boháči stavali šiatre, kým chudobní z prútia si plietli chaty pri vode. Kopali jarky, do ktorých vtekala zázračná voda, aby sa v nej kúpali.

Jednako tu našiel uľahčenie bohatý, chudobný, šľachtic alebo syn ľudu, lebo i Všemohúci jednako dáva vychádzať slnku nad spravodlivými i nad hriešnikmi.

Tieto kúpele sú požehnaním pre tisícky trpiacich i teraz.