Vypaľovanie trávnatých porastov v jarnom období

Napriek väčšej uvedomelosti našej spoločnosti v oblasti ochrany prírody, predsa sa len nájdu jedinci, ktorí s obľubou každoročne vypaľujú trávnaté porasty. Niekedy sú to dedinskí gazdovia, ktorí si takýmto spôsobom uľahčujú poľné práce, inokedy môže požiar vzniknúť náhodne, napríklad od odhodeného neuhaseného ohorku cigarety, no nájdu sa ľudia, ktorí takéto požiare zakladajú úmyselne.
Jedná sa o cigánov, bezdomovcov, či asociálov, ktorí sa takto chcú pomstiť spoločnosti, ktorá neuspokojuje ich neopodstatnené nároky. Nezriedka lúčne a lesné požiare spôsobujú osoby trpiace pyromániou, teda chorobnou túžbou zakladať požiare. U takýchto ľudí absentuje potreba konať pre všeobecné dobro, chýba im zodpovednosť za svoje skutky, majú deformovaný vzťah ku spoločnosti, v ktorej žijú, ku vlasti i k prírode.
Vypaľovanie suchej trávy okrem znečistenia ovzdušia spôsobuje aj dlhodobé škody na vyvíjajúcom sa trávnatom poraste. Niektoré druhy pestrofarebne kvitnúcich rastlín sú menej odolné voči poškodeniu plameňom, či sálavému teplu vznikajúcemu pri vypaľovaní. Prežijú iba hlbšie zakorenené klíčky burín a menej žiaducich rastlín, ako sú pýry. Pri požiaroch trávnatých porastov sa poškodia, či uhoria kríky a menšie stromy v nich sa nachádzajúce, taktiež prebúdzajúci sa hmyz, drobná poľná zver a niektoré druhy v tráve hniezdiaceho vtáctva, ktorého materinský pud je tak silno vyvinutý, že radšej uhoria v plameňoch, než by opustili hniezdo s nakladenými vajíčkami. Neustrážené vypaľovanie trávy v blízkosti lesných porastov môže spôsobiť aj lesné požiare, požiare hospodárskych objektov, či obydlí a občas skončia tragicky – uhorením dymom priduseného podpaľača, či iných osôb.
Ku každému, aj menej závažnému požiaru sú hasiči povinný uskutočniť výjazd. Do konca marca tohoto roku zaznamenali prešovskí hasiči už 29 výjazdov v zásahovom obvode Hasičskej stanice Prešov, z toho 8 výjazdov v lokalite obývanej cigánskym etnikom nazývanej Stará tehelňa a 37 výjazdov v zásahovom obvode Hasičských staníc Sabinov a Lipany. Práve v dobe, keď boli hasiči povolaní hasiť požiar trávnatého porastu – môžu pomoc hasičov potrebovať účastníci dopravných nehôd, či osoby ohrozené skutočne veľkými požiarmi, pričom hasiči prichádzajú o čas, kedy by mohli zachrániť životy obetiam požiarov na iných miestach.
Žiada sa prehodnotiť postihy za vypaľovanie trávnatých porastov, či za podpálenie lesných porastov, lebo aj v prípade pristihnutia, či dokázania priestupku – môže byť páchateľovi uložená pokuta iba do výšky 331 eúr. Preto by občania nemali byť ľahostajní a v prípade, že sa stanú svedkami takejto formy poškodzovania prírody by mali okamžite privolať hasičov, prípadne aj policajtov kvôli zadržaniu prítomných podpaľačov a hlavne by sami mali dodržiavať protipožiarne opatrenia pri pobyte v prírode.

Ján Slanský