„Osloboditeľom“

Ďakujeme vám „osloboditelia“ milí,
že ste prišli tam, kde v pokoji sme žili.
Že namiesto mieru doniesli ste slzy,
nejedného Slováka váš príchod dodnes mrzí.

Nad hlavami viali kosák a kladivo,
čo dvojkríž a trojvŕšie totálne zabilo.
Hlásali ste novú éru blahobytu, snáď,
pritom ste k nám prišli ničiť a obcovať.

Ďakujeme vám za v hriechu počaté dietky,
i za hroby mám, kde kladieme dnes kvietky.
Že ste neznali stud a Božie slová,
že naša zem pre vás len dojnicou bola.

Ďakujeme vám za podrezané žily,
že vraždili ste bez studu, pleme potupili.
Kto sa hlásil k Bohu i národu ešte,
toho umlčala guľka a sovietske kliešte.

Doniesli ste mor pre našu krajinu,
ktorý trvá dodnes, ničí domovinu.
Strach sa ľahko sadí, lež ťažko gniavi,
stratili sme to, čo predkovia nám dali.

Daj Bože nech príde konečne ten čas,
kedy bude opäť hrdosť, láska v nás.
Keď pomníky budú len hrdinom stáť,
prestane sa národ holubičí báť…

(Kika)