Vojna na Ukrajine: Rozhovor s otcom Bogdanom Vytrykušom z Bratstva svätého hieromučeníka Jozafáta (SBSSJ)

Otázky z tohto rozhovoru zaslal otcovi Bogdanovi Vytrykušovi bloger Joseph Ostermeir, ktorý vedie blog The Okie Traditionalist. Po získaní odpovedí bol rozhovor na tomto blogu zverejnený 21. mája 2022, následne, 24. mája 2022 tento rozhovor prevzal americký dištrikt Bratstva sv. Pia X. a zverejnil ho na svojich oficiálnych stránkach. O histórii Kňazského bratstva svätého hieromučeníka Jozafáta (SBSSJ) je možné dozvedieť sa viac v osobitnom článku.

***

Milý Jozef, chcem sa ti ešte raz poďakovať za tvoju žiadosť o tento rozhovor. Tvoje otázky, adresované našej spoločnosti ako tradičným ukrajinským kňazom, svedčia o Tvojom otvorenom postoji: snažíš sa analyzovať súčasnú vojnu a objektívne – z rôznych uhľov pohľadu – posudzovať jej okolnosti. Chápem Tvoje obavy z rizika tretej svetovej vojny, ale ukrajinský ľud je už viac ako dva mesiace vo veľkej a strašnej vojne.

Naši ľudia umierajú, naše mestá sú ničené, asi 10 miliónov ľudí opustilo svoje domovy a presťahovalo sa viac do vnútra našej krajiny alebo do zahraničia. Civilisti na okupovaných územiach sú sexuálne zneužívaní a mučení. To je naša súčasná realita a jediné, čo môžeme ako normálni ľudia urobiť, je brániť sa. Je to normálne aj podľa Božieho zákona, prirodzeného zákona. A náš ľud je pripravený to robiť bez ohľadu na pomoc zvonku. Jedinou otázkou je, koľko ľudí ešte vo vojne zomrie, ak nám nik nepomôže.

Teraz sa pokúsim odpovedať na Tvoje otázky.

1. Môžete uviesť nejaké podrobnosti o tom, ako to vnímate vy, kňazi, sestry a veriaci, ktorí k vám patria, čo prežívate „na bojisku“, uprostred tejto vojny? Z hľadiska ohrozenia života, majetku, nedostatku potravín, strachu zo svetovej vojny, atď. To znamená, môžete opísať, čoho ste svedkami za posledné dva mesiace vo vašom okolí?

Väčšina centier nášho Bratstva ako sú semináre, kňazské domy, kláštory rehoľných sestier a farnosti, kde vykonávame náš apoštolát, sa nachádza v západných oblastiach Ukrajiny. V týchto oblastiach, chvalabohu, nedochádza k pravidelným vojnovým akciám, okrem občasnej raketovej paľby. Našťastie, domy ľudí v našom regióne neboli zničené a raketové útoky smerovali najmä na vojenské objekty alebo infraštruktúru. Počas leteckých útokov však vždy existujú určité obavy, pretože rakety často zasahujú domy civilistov v iných častiach Ukrajiny.

Pomazanie sv. kňazských rúk biskupom Alfonsom de Galarreta FSSPX pri vysviacke otca Bogdana Vytrykuša 17. novembra 2019 v Ľvove, Ukrajina. Zdroj: fsspx.news

Západné regióny našej krajiny sa stali útočiskom pre veľký počet utečencov. Značná časť z nich žije v školách, internátoch vzdelávacích inštitúcií, v rôznych cirkevných budovách. Naše Bratstvo ich prijalo aj v domoch našich kňazov, v kláštore a všade, kde bolo miesto. Niektorí naši farníci prijímajú rodiny utečencov vo svojich domovoch. Naši veriaci poskytujú finančné dary; prinášajú oblečenie alebo potraviny na pomoc týmto utečencom.

Máme aj jednu malú misiu na východe našej krajiny, veľmi blízko frontovej línie. Boli tam dvaja kňazi, ktorí museli byť evakuovaní kvôli nebezpečenstvu. Niektorí naši veriaci z týchto misijných území prišli k nám na západ, niektorí sa rozhodli zostať tam.

Mnohí naši veriaci bránia vlasť v armáde, niektorí už padli. Žiaľ, je to neoddeliteľná súčasť vojny. Naši kňazi neustále slávia sväté omše a pobožnosti za ľud, za armádu, za všetkých, ktorí trpia vo vojne a za všetkých, ktorí im pomáhajú.

V západných regiónoch zatiaľ netrpíme nedostatkom potravín. Problémy s potravinami sa vyskytujú na miestach frontovej línie z dôvodu nepravidelných dodávok. Čo sa týka potravín, naša krajina má iný problém: má veľké zásoby obilia, ktoré Ukrajina nemôže vyvážať cez Čierne more, ktoré Rusi zamínovali.

A to je nielen naša ekonomická starosť, ale aj bytostná záležitosť pre niektoré krajiny v Afrike a na Blízkom východe, ktoré nakupujú až 80 % obilia na Ukrajine a dnes im hrozí v dôsledku tejto vojnovej situácie hladomor. A hrozba hladomoru v týchto krajinách je pravdepodobnejšia než nebezpečenstvo svetovej vojny. Okrem toho, Rusi ukradli časť obilia a nelegálne ho vyvážajú z okupovaných území. Časť poľnohospodárskej pôdy vo východných regiónoch je kvôli vojenským akciám nevhodná na obrábanie z dôvodu znečistenia motorovým palivom.

Situácia je ťažká, je to vojna, ale Boh je s nami a musíme mu dôverovať. Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí podporujú náš ľud a ktorí sa modlia za mier na Ukrajine.

2. Aké vážne materiálne potreby má teraz vaša komunita, s ktorými môžu čitatelia svojimi darmi pomôcť?

Ako som už spomínal, naše spoločenstvo pozvalo do svojich domovov utečencov z východných oblastí. Celkovo je to asi 80 ľudí. Štát poskytuje utečencom minimálnu finančnú pomoc, ale kvôli rôznym ťažkostiam sa platby niekedy oneskorujú. Poskytujeme im bývanie, pomáhame s potravinami. Niektorí ľudia potrebujú liečbu, niektorí oblečenie. To sú naše hlavné potreby, ktoré v dôsledku vojny pociťujeme v západných oblastiach.

Vysviacka pátra Bogdana Vytrykuša, 17. november 2019, Ľvov, Ukrajina. Zdroj: fsspx.news

Okrem toho v našej misii na východe bola ostreľovaním poškodená novopostavená kaplnka, ako aj niektoré domy našich veriacich. Po skončení vojnových akcií bude potrebné kaplnku obnoviť. Niektorým rodinám bude možno potrebné pomôcť obnoviť tiež ich domy.

Aj na týchto misijných územiach máme neustále finančné ťažkosti, je tam len niekoľko desiatok našich veriacich a sú roztrúsení v rôznych častiach východných oblastí. Kňaz slúži 5 omší týždenne po rôznych dedinách. Okrem spomínanej kaplnky sa omše konajú aj v starých domoch, ktoré boli prerobené na kaplnky. Miestni veriaci udržiavajú len tieto kaplnky, ale nemôžu si dovoliť udržiavať aj dostatok kňazov.

Sme vďační všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí nám pomáhajú. Vážime si každú pomoc, materiálnu aj duchovnú: každý dar a každú modlitbu, každý ruženec a sväté prijímanie na úmysel za mier na Ukrajine.

3. Máte odkaz, na ktorý môžu čitatelia posielať peniaze?

Máme bankový účet, na ktorý je možné previesť finančné prostriedky. Takéto rozhodnutie však nie je výhodné pre malých darcov, pretože každý darca bude nútený platiť províziu za medzinárodné prevody. Zatiaľ som nenašiel vhodný platobný systém, ktorý by fungoval s ukrajinskými bankami.

4. Ste presvedčený o tom, že pápež František minulý mesiac konečne spolu s biskupmi riadne zasvätil Rusko, čím by splnil žiadosť Panny Márie z Fatimy? FSSPX o tom vydalo pozitívne vyhlásenie, avšak Fatimské centrum založené pátrom Grunerom, s ktorým samotné Bratstvo spolupracovalo, uviedlo, že nie je presvedčené o tom, že zasvätenie prebehlo správne. Fatimské centrum taktiež uviedlo, že k tomu, aby nám Boh udelil „obdobie pokoja“ je stále potrebná väčšia oddanosť prvým sobotám pokánia a zverejnenie celého 3. tajomstva. Aké stanovisko k tomu zaujíma vaše Bratstvo?

Pre nás je veľmi dôležité, že sa toto zasvätenie uskutočnilo. Samozrejme, netvrdíme, že všetko v tomto akte plne zodpovedalo požiadavkám Panny Márie. Nemôžeme presne vedieť, koľko biskupov vykonalo tento akt spolu s pápežom, vidíme, že text zdôrazňuje, že najväčšou vinou ľudí pred Bohom je to, že ľudia nedokážu žiť medzi sebou bez vojny. V texte sa tiež nespomína prosba o obrátenie Ruska. Na všetky tieto body upozorňujú vo svojich komentároch aj kňazi FSSPX.

Tento akt však na rozdiel od predchádzajúcich obsahuje jasnú zmienku o Rusku a aspoň pápežovu výzvu na účasť všetkých biskupov. Počuli sme, že mnohí z nich na túto výzvu reagovali. Preto dúfame aj v odpoveď z neba. Táto odpoveď nemusí byť taká jednoznačná, ako by mohla byť, ak by sa všetko urobilo poriadne.

Je možné, že k obráteniu Ruska v blízkej budúcnosti nedôjde. Osobne si myslím, že náš ukrajinský ľud už dostal prvé znamenie Máriinej starostlivosti. Deň po zasvätení, 26. marca, Rusko oznámilo stiahnutie svojich vojsk z troch smerov: z Kyjeva, Černihova a Sumy. A po tom, ako sa stali známe zločiny Rusov pri Kyjeve, západné krajiny zmenili svoj postoj a začali Ukrajine dodávať ťažké zbrane. Ktovie, možno porážka Ruska v tejto vojne poslúži ako spúšťač jeho premeny.

Naďalej sa modlíme ruženec za náš národ a za obrátenie Ruska, aby sme odpovedali na Máriinu prosbu.

5. Okrem ruženca, pobožnosti prvej soboty, spovede a svätého prijímania, môžete dať veriacim duchovnú radu, ako sa majú duchovne, mentálne, ba aj materiálne pripraviť a uviesť svoju vieru do praktického života v príprave na prípadnú svetovú vojnu?

Najlepším spôsobom je, samozrejme, zabrániť svetovej vojne. Panna Mária vo Fatime povedala, že mier nastane po obrátení Ruska. Čo môžeme pre to urobiť? Môžeme takúto túžbu vložiť ako úmysel do našich modlitieb, najmä do modlitieb ruženca. Je dôležité, aby sme si takýto úmysel vzbudili.

Zo sviatku Božieho Tela vo farnosti Nanebovstúpenia Pána v Janive, 26. júna 2022. Na plagáte v pozadí je nápis: „Najsvätejšie Srdce Ježišovo, ratuj našu Ukrajinu!“ Zdroj: saintjosaphat.org

Ako sa môžete duchovne pripraviť na vojnu? Nie som si istý, či je možné dať presnú odpoveď na túto otázku. Nikdy nemôžeme dopredu vedieť, v akých podmienkach sa ocitneme, keď vojna príde: na palebnej čiare alebo v tyle, ako dobrovoľníci alebo ako utečenci, atď. Zúčastniť sa na spravodlivej vojne znamená spoločne brániť spoločné dobro. Môže to byť obrana vlasti alebo pomoc slabšiemu spojencovi proti agresorovi, ktorý nie je v práve.

Myslím si, že „pripravovať sa na vojnu“ znamená dať si úprimnú odpoveď na otázku: „Aký úžitok môžem za týchto okolností priniesť iným a čo som ochotný pre to obetovať?“ A za tým účelom je potrebné pozrieť sa na to, ako som konal v minulosti, akými motívmi som sa riadil pri rozhodovaní o otázkach spoločného dobra.

Myslím si, že si musíme pripomínať, že duchovný život katolíka je neustálym duchovným bojom. Každý deň musíme bojovať s nepriateľmi, akými sú sebectvo, lenivosť, ľahostajnosť voči Bohu a blížnym. Takéto tréningy sú najlepšou prípravou; pripravujú pôdu pre Božiu milosť.

Musíme tiež vždy pamätať na to, že náš Pán je ten, kto vládne svetu. A ak Božia Prozreteľnosť dopustí skúšku, kríž, tak nám zároveň pošle milosť, ktorá nám pomôže túto skúšku prežiť. Aby však Božia milosť bola účinná, musíme s ňou spolupracovať, to znamená, že musíme pripraviť dušu praktizovaním čností.

Boh dá odvahu bojovníkovi, ktorý verne slúžil a nevyhýbal sa povinnostiam v čase mieru. Boh pomôže prijať najlepšie rozhodnutie vodcovi, ktorý sa vždy usiloval o spoločné dobro ľudí, a nie o svoj vlastný prospech. Boh pomôže stať sa dobrým dobrovoľníkom len tým ľuďom, ktorí si predtým všímali potreby iných a prišli im pomôcť. Boh povýši modlitby za pokánie od tých, ktorí ich praktizovali už predtým.

6. Čítali ste vyhlásenie arcibiskupa Vigana o vojne na Ukrajine? Súhlasíte s ním vôbec? Kritizuje západné globalistické elity, že vyprovokovali vojnu s Ruskom, že na Ukrajine dosadili liberálnu bábkovú vládu, aby rozšírili Nový svetový poriadok, že táto vojna skutočne siaha až do roku 2014 atď. a zároveň sa odvoláva na minulých pápežov, ktorí vyzývali na mier a diplomaciu. V podstate načrtáva, ako „deep state“ [malá skupina vyslúžilých politických funkcionárov – pozn. red.] a „deep church“ presadzujú modernistickú agendu v celej Európe a smerom ďalej na východ.

Pred Tvojou žiadosťou [o rozhovor] som o postoji arcibiskupa Vigana iba počul, ale článok, ktorý si spomínal, som nečítal. Až teraz som si ho pozorne prečítal. Obsah článku arcibiskupa Vigana je jednoducho šokujúci a pre Ukrajincov neprijateľný. A hlavným dôvodom je absolútne proruský postoj jeho autora.

Niektoré udalosti zo života Ukrajiny opísané v článku nezodpovedajú skutočnosti, ale len opakujú naratívy ruskej propagandy. Nechcem súdiť nič o úmysle arcibiskupa, ale myslím si, že sa mohol dopustiť jednej veľkej chyby: hľadajúc alternatívny zdroj informácií k západným médiám, úplne akceptoval ruský pohľad. A zdá sa, že tým, že sa vyhol jednému extrému, upadol do extrému druhého. Je veľmi zvláštne, že autora nezaujíma názor Ukrajincov ako ďalší alternatívny zdroj informácií.

Mohol by napríklad analyzovať postoj katolíckych biskupov Ukrajiny. Namiesto toho považuje Ukrajincov len za objekt manipulácie západných globalistov, a to nás uráža. Naša krajina nie je len bojiskom medzi Spojenými štátmi a Ruskom, je to suverénna krajina s približne 40 miliónmi obyvateľov a s jednou z najväčších rozlôh v Európe. A je to naša krajina, ktorú Rusko napadlo, a je to naša armáda, ktorá vedie vojnu za slobodu našich ľudí.

Článok arcibiskupa Vigana zaberá asi 20 strán a nemôžem ho tu primerane komentovať. Taktiež nie som politik a nepoznám veľa podrobností o predmetnej problematike, ale chcem objasniť niektoré kľúčové body arcibiskupovho stanoviska.

Nepopieram, že globalisti sa snažia rôznymi spôsobmi ovplyvňovať ukrajinskú politiku. To isté však robí aj Rusko. Ruská expanzívna politika nie je pre nás lepšia ako americký globalizmus. Ruské médiá šíria dezinformácie o živote na Ukrajine, vo svojej krajine a na celom svete.

Táto vojna sa skutočne začala v roku 2014 a začalo ju Rusko, ktoré obsadilo Krym, potom vyprovokovalo separatistické akcie v Doneckej a Luhanskej oblasti a podporilo ich ruskou armádou. Neexistuje žiadne ospravedlnenie ruskej vojenskej intervencie v našej krajine. Ak chceli zabrániť akémukoľvek nebezpečenstvu zo strany USA alebo NATO, prečo zaútočili na Ukrajinu a nie napríklad na Aljašku?

Rusko-ukrajinská konfrontácia sa nezačala v roku 2014. Máme veľmi dlhú históriu konfliktov trvajúcu celé stáročia. Spomeňme si napríklad na akt genocídy nášho národa v rokoch 1932 – 1933, keď milióny Ukrajincov zomreli v umelo vyvolanom hladomore.

Ukrajinská gréckokatolícka cirkev tiež prešla niekoľkými etapami likvidácie a krvavého prenasledovania zo strany Ruského impéria a komunistického režimu. Posledná z nich trvala na západnej Ukrajine od roku 1946 do roku 1989, keď naša cirkev existovala v podmienkach hlbokého podzemia.

Takýchto prejavov ruského šovinizmu je oveľa viac. Rusko bezcitne vyhlasuje, že má historické právo na ukrajinské územia; v jeho propagande často zaznievajú tézy, že Ukrajinci a Rusi sú jeden národ, že ukrajinský jazyk je nárečím ruštiny, atď.

Prečo sa arcibiskup Viganò nezmieňuje o Putinovom vyhlásení v Mníchove z r. 2008, že rozpad Sovietskeho zväzu považuje za najväčšiu svetovú katastrofu 20. storočia? Toto vyhlásenie znamená, že chce obnoviť Sovietsky zväz, aby sa Ukrajina opäť dostala pod kontrolu Ruska.

Chcem tu len poukázať na hlbší dôvod ruskej agresie voči Ukrajine. Nikto nesmie povedať, že ide len o konfrontáciu medzi Ruskom a globalistickým Západom a Ukrajina je len bojiskom.

Najväčšou urážkou našich ľudí je obvinenie zo šírenia nacizmu. Nebudem tu vyvracať ruské obvinenia, ktoré opakuje arcibiskup Viganó, pretože to nie je možné urobiť v rámci tohto rozhovoru. Skutočnosť tejto vojny však ukazuje, že to boli ruské jednotky, ktoré sa správali ako nacisti.

Po oslobodení od ruskej okupácie takých miest ako Buča, Irpiň a Gostomeľ sa tam našli stovky mŕtvol civilistov so stopami po mučení, telá znásilnených a zabitých žien, ktoré sa pokúšali spáliť.

Rusi niekoľkokrát nedovolili humanitárnym misiám vstúpiť do Mariupoľa alebo iných okupovaných miest, aby tam doručili potraviny alebo evakuovali civilistov. Táto armáda, ktorá prišla „zachrániť rusky hovoriace obyvateľstvo“, takmer zničila Mariupoľ, mesto s viac ako štyristo tisíc obyvateľmi, prevažne rusky hovoriacimi.

Ešte raz ďakujem za Tvoju žiadosť o rozhovor.

Boh Ti žehnaj!

Otec Bogdan Vytrykuš

 

Communiqué generálneho predstaveného Bratstva sv. Pia X.: Žiadosť o modlitby za Ukrajinu

Dňa 25. februára 2022, teda deň po vypuknutí vojny na Ukrajine vydal generálny predstavený FSSPX communiqué so žiadosťou o modlitby za Ukrajinu, ktoré nižšie prinášame v plnom znení:

Na žiadosť otca Vasiľa Kovpaka, predstaveného Spoločnosti svätého Jozafáta (SBSSJ), a kňazov SBSSJ a veriacich, ktorým slúžia, P. Davide Pagliarani, generálny predstavený Spoločnosti svätého Pia X. (FSSPX), vyzýva všetkých členov FSSPX a veriacich k modlitbe za Ukrajinu.

„Prosme Boha na príhovor Panny Márie, uctievanej na Ukrajine najmä v mene jej slávneho Nanebovzatia, o duchovnú pomoc pre ukrajinských veriacich. Modlime sa aj za ochranu ukrajinských kostolov a kaplniek, najmä tých, ktoré sa nachádzajú na východe krajiny.

Otec Vasiľ a kňazi SBSSJ vám vopred ďakujú za vašu lásku v modlitbách za tých, ktorí trpia úzkosťou vojny a zároveň čelia neistej budúcnosti.“

Novokňazi Bratstva sv. Jozafáta po vysviacke biskupom Fellayom, bývalým predstaveným FSSPX v Ľvove v r. 2018. Zdroj: sspx.org