Nové slobodné Slovensko
NSS na FB

NSSO. z. NSS odsudzuje prijatie tzv. Európskej ústavnej zmluvy parlamentom SR. Potenciálnym implementovaním tohto dokumentu do slovenského práva by Slovensko, ako štát, prišlo o ďalšiu významnú časť svojej suverenity. Po pristúpení Slovenskej republiky do škodlivých zväzkov typu EÚ, NATO a pod., je to jeden z ďalších veľmi významných krokov podkopávania svojich vlastných základov, ktoré majú viesť k definitívnemu cieľu, zničeniu Slovenskej štátnosti ako takej a ovládnutiu Slovákov ako národa.

Pri tejto príležitosti vyslovujeme vieru v to, že Íri v plebiscite tento satanský dokument odmietnu a nedôjde tak k naplneniu predpokladov, ktoré zaručujú sfunkčnenie tejto zmluvy v priestore zvanom Európska únia.
Zároveň vyhlasujeme mierne počudovanie sa nad tým, že v názve Slovenská národná strana ešte dodnes figuruje dvojica slov, Slovenská a národná.

Radovan Novotný
Predseda pre organizáciu členskej základne NSS

Peter Basala
Predseda pre propagáciu a tlač NSS

Pridané: 13. 04. 2008 Rubrika: Vyhlásenia
Darčekové predmety NSS Jozef Tiso Dielňa sv. Jozefa Sacrum Imperium REX! Krása liturgie Te Deum Vendée Monarchia Integrální katolíci