102. narodenie Emanuela Teodora Bohma, 30.1. 2011, Košice

Tradičné stretnutie pri tradičnom múre pri netradičnej tabuli, aj takto by sa reflexívne dalo nazvať nedeľňajšie stretnutie. Buďme ale konkrétnejší. Dňa 30. 1. 2011 sa slovenskí národovci starších aj mladších ročníkov stretli v Košiciach, na Poštovej ulici, pod nanovo inštalovanou pamätnou tabuľou, venovanou bojovníkovi za práva Slovenov v po Viedensko-arbitrážnom Maďarsku, na Slovensku, ako aj exile – Teodorovi Emanuelovi Bohmovi.

Náš veľký oslávenec by sa v tento čas bol dožil 102 rokov a keďže dosiaľ neznámy grobian mu zhruba pred mesiacom urval zliatinovú pamätnú tabuľu z priečelia gymnázia, kde svojho času učil, tak sme sa rozhodli, že to nenecháme len tak, nevyjdeme na hanbu, keďže sa na nás tento velikán isto pozerá, urobíme a osadíme mu tabuľu novú. Teší nás, že na našu požiadavku predseda MO MS v Košiciach Dr. Mižák reagoval pozitívne a všetko potrebné zariadil v spolupráci s nami tak, aby sme pred duchom oslávenca obstáli.

Spomienka prebiehala v uvoľnenom duchu, zúčastnených bolo minimálne 2 krát toľko, ako minulý rok, VB nás „ochraňovala“. V priebehu slávnosti vystúpili štyria rečníci, ktorí v svojich príhovoroch ocenili kvalitu a výšku osobnosti Teodora Emanuela, jeho obetu pre národ, ako aj trvalý odkaz nasledovníkom, pokrvným príbuzným, teda nám i budúcim – bojovať za národ za každých okolností! V rečiach rezonovalo aj odsúdenie krádežníkov tabule a zhodnotenie tohoto aktu aj v širších súvislostiach. Okrem iného bolo konštatované aj „že sa to v konečnom dôsledku môže obrátiť proti nim.“

Jednotlivé príhovory mali svoju hĺbku a viditeľne zaujali väčšinu poslucháčstva, najviac však prehovoril do duše Dr. Mižák, ako zástupca staršej generácie. Konštatoval a mieril na prítomných: parf. „Ak má národ takúto mládež, tak sa národ nemusí obávať o svoju budúcnosť“. Dal by Boh, aby sa pán predseda nemýlil v konečnom dôsledku, keďže krst ohňom na slovenskú mládež ešte iba čaká. Opäť to bol pán Mižák, ktorý so svojim spolupracovníkom pánom Metenkom viedli spoločné spievanie prvej slohy našej štátnej hymny „Hej Slováci“.

Záver patril poďakovaniu sa prítomným za účasť a zaveseniu venca vďaky pod novú, tentoraz kamennú tabuľu, venovanú hrdinovi boja za budúcnosť národa Emanuelovi Teodorovi Bohmovi. Sláva Tebe hrdina!

Radovan Novotný

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.