Spomienka na Malú vlasťbrániacu vojnu, 29. marec 2008

V sobotu 29. marca zorganizoval miestny odbor Matice slovenskej v Košiciach a Klub odboru mladých matičiarov v Košiciach autobusový výlet k bojiskám Malej vojny a k hrobom padlých hrdinov. Na tomto výlete sme sa zúčastnili aj my, členovia Nového slobodného Slovenska. Pri prvej zastávke sme si mohli prezrieť zvyšky pohraničného opevnenia, ktoré malo chrániť naše južné hranice. Ďalšia zastávka bola v obci Sliepkovce, kde je hrob padlého hrdinu – Mikuláša Klanicu, ktorý svoj život položil počas boja s niekoľkonásobnou presilou. Pri ďalšej zastávke sme sa zastavili pri hroboch Štefana Butku a Gustáva Pažického v obci Pavlovce nad Uhom. Naša posledná zastávka bola v obci Nižná Rybnica, kde sme okrem svedectiev pamätníčok získali aj zaujímavé informácie z miestnej kroniky, ktorú nám sprístupnila starostka obce.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.