Spomienka na vraždu prvého slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisa, 18. apríl 2008

Jozef TisoAko každý rok, aj tento rok si všetci členovia občianskeho združenia Nové slobodné Slovensko pripomenuli smutnú udalosť našej histórie, vraždu nášho prvého prezidenta Dr. Jozefa Tisa.

Túto smutnú udalosť si pripomenuli naši členovia individuálne, každý vo svojom meste (napr. posledný obrázok). Rada predsedov spolu s kamarátmi zo Stropkova a Košíc sa ale vybrala na centrálnu spomienku na túto udalosť, ktorá sa konala v Bratislave pri múre justičného paláca, kde bola táto vražda vykonaná. Cestou do Bratislavy sme sa pristavili pri rodnom dome nášho prezidenta, kde sme k už horiacej sviečke pridali naše. V Bratislave sme sa, ako už bolo spomenuté, zúčastnili spomienky, ktorú organizovala Spoločnosť Dr. Jozefa Tisa. Po tejto spomienke sme šli zapáliť sviece aj k hrobu pána prezidenta na Martinskom cintoríne. O 18. hodine sme sa zúčastnili na svätej omši v kostole Nanebovzatia p Márie, známejšieho ako Blumentál, venovanej nášmu prezidentovi. Omšu celebroval Arcibiskup Sokol a počas kázne prítomným o Tisovi rozprával historik Milan S. Ďurica. Na záver omše bola verejnosť informovaná o výsledkoch DNA testov pozostatkov nájdených v hrobe. Testy ukázali, že v hrobe leží telo prezidenta Dr. Jozefa Tisa.

Pri spiatočnej ceste sme sa zastavili v obci Čakajovce blízko Nitry, kde stojí jediná socha nášho prezidenta a aj pri nej sme zapálili sviece pripomínajúce toto smutné výročie.