Vyhlásenie Nového slobodného Slovenska k zneucteniu hrobu Dr. Jozefa Tisa

NSSV Prešove, 27. februára 2008

NSS odsudzuje poklesok zneuctenia, ktorého sa dopustil jednotlivý, či kolektívny páchateľ na hrobe nášho pána prezidenta. Je nám ho úprimné ľúto z dôvodu choroby jeho mysle a tela. Poslednému miestu odpočinku Dr. Tisa bola uštedrená materiálna škoda, páchateľ však týmto činom utŕžil škody väčšie – na svojom duchu. Spravodlivosť si aj jeho nájde, ak nie svetská, tak Božia.

Radovan Novotný
Predseda pre organizáciu členskej základne NSS

Peter Basala
Predseda pre propagáciu a tlač NSS