Spomienka na Dr. Jozefa Tisa z príležitosti výročia jeho narodenia – Bytča 17. októbra 2010

V nedeľu 17. októbra 2010 si aktivisti o. z. NSS pripomenuli 123. výročie narodenia prvého slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisa. Spomienka prebiehala za spoluúčasti širšej verejnosti v Bytči. Úvod stretnutia patril Svätej omši slúženej za mučeníka prezidenta. Po krátkom pristavení sa a zapálení sviec pri pamätnej tabuli venovanej oslávencovi, sa zúčastnení presunuli do pamätnej miestnosti situovanej v prezidentovom rodnom dome, kde prebehla prednáška venovaná Jozefovi Tisovi a jeho odkazu. Prednášajúcimi boli predseda MO NSS Peter Sliacky a predseda JSM Slavomír Jančok. Peter Sliacky sa prezentoval príspevkom historického charakteru, zameraným okrem iného aj na univerzálny odkaz Jozefa Tisa. Slavomír Jančok zameral svoj primárny pohľad okrem veci odkazu prezidenta súčasníkom aj na porovnanie miery dosiahnutých slobôd za 1. Slovenskej republiky s. 2. Slovenskou republikou. Sekundárne sa jeho prednáška venovala širokému spektru tém spoločensko-kultúrno-politického charakteru a ich dosahu na slovenskú spoločnosti minulosti, ako aj súčasnosti. Prednášky boli zaujímavé, obecenstvo sa mohlo dozvedieť množstvo netradičných pohľadov na veci súvisiace s osobou Dr. Tisa, ako aj so slovenskou spoločnosťou. Podujatia sa zúčastnilo okolo 80 ľudí zväčša mladších ročníkov, čož organizátori považujú za signál, že o Dr. Tisa a veci s ním súvisiace sa začína zaujímať čoraz viac členov mladého pokolenia. Sme radi, že sa nám podarilo zorganizovať dôstojné podujatie a tak úspešne nadviazať na akcie súvisiace s osobou Dr. Tisa z apríla a mája roku 2010. Veríme, že tento trend bude mať stúpajúci charakter a že aj o. z. NSS dopomôže svojim skromným málom ku vyzdvihnutiu mena Dr. Jozefa Tisa tam, kam patrí – na piedestál zaslúženej slávy.