Rokovania s VO Svoboda, 15. 9. 2010 Ľvov

SvobodaDňa 15. 9. 2010 sa delegácia o. z. NSS zúčastnila v západoukrajinskom Ľvove rokovania s ukrajinským partnerom reprezentovaným Všeukrajinským spolkom Svoboda (VO Svoboda).

VO Svoboda je etablovanou politickou silou so zastúpením na celom území Ukrajiny. Nekompromisne háji národné záujmy na všetkých frontoch kultúrno-spoločensko-politického života. Silu čerpá z pred Kyjevsko-ruskej histórie, tradičnej Kyjevsko-ruskej histórie, časov bojov hajtmanov proti imperialistickým mocnostiam, ale najmä z odkazu Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) a Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) bojujúcich proti boľševizmu, ako aj nacizmu.

Strana sa okrem iného profiluje ako národná, sociálna, tradicionalistická, antiliberálna, proti multikulturalistická a antikomunistická. Svoje najsilnejšie zastúpenie má na západe Ukrajiny vo Ľvovskej, Ivano-Frankovskej a Ternopilskej oblasti.

V družnej atmosfére si členovia oboch delegácii navzájom predstavili organizácie ktoré zastupujú, rozobrali politicko-spoločenskú situáciu panujúcu v oboch svojich zemiach, ako aj v širšom kontexte Európy a diskutovali o možnej spolupráci.

Obe delegácie skonštatovali, že medzi Slovákmi a Ukrajincami v podstate nie sú historické nedorozumenia, čo sa javí do budúcnosti ako veľká devíza v kontexte budúcej možnej širšej vzájomnej spolupráce.

Čo sa týka konkrétnej prvotnej spolupráce, organizácie sa dohodli na perspektívnom zorganizovaní seminára, týkajúceho sa pôsobenia slovenských jednotiek počas druhej svetovej vojny na území Ukrajiny, ako aj ukrajinských, operujúcich na území Slovenska. Dohodla sa taktiež perspektívna príprava výmenného tábora, ako aj ďalšie aktivity súvisiace s hájením národných záujmov na územiach Ukrajiny, Slovenska.

Zo strany VO Svoboda sa načrtla taktiež perspektíva lobingu ohľadom vstupu o. z. NSS na širšie európske národné fórum. Po stretnutí oboch delegácii nasledovala prehliadka mesta Ľvov spolu s výkladom poskytnutým predsedom mládežníckej organizácie napojenej na VO Svoboda Sokol. Po obhliadke mesta delegácia NSS pokračovala v rozhovoroch s vodcom VO Svoboda Olegom Tiahnybokom v priateľskom duchu.

Rozhovory pozostávali z tém podobných tým z predchádzajúcej rozpravy a tém historického charakteru. Oleg nám taktiež priblížil momenty z jeho činnosti na poli národnom. Celkovo možno zhodnotiť stretnutie za vydarené. Je nutné poďakovať ukrajinskej strane za jej veľkú pohostinnosť a uznať organizovanosť ukrajinských nacionalistov, reprezentovaným VO Svoboda. Veríme, že sa naša spoločná spolupráca nadobudne nielen verbálne deklarácie, ale aj konkrétne činy. Predstavitelia o. z. NSS na druhý deň pokračovali v ceste za spoznávaním srdca Ukrajiny – hlavného mesta Kyjev a jeho historických artefaktov.

Sláva Ukrajine!