III. ročník Memoriálu Jána Šmigovského, 29. august 2010

Šmigovský29. august v slovenskom kalendári figuruje ako štátny sviatok. V ten deň si podľa tých, ktorí to vymysleli máme pripomínať „Slovenské národné povstanie“ v pozitívnom slova zmysle. Realita je však taká, že niet čo oslavovať, naopak, bolo by vhodné vyhlásiť daný deň ako „Národný deň smútku“, deň „Slovenskej národnej pohromy“. Read more

1 2 3 4