Výročie príchodu Vierozvestcov na Slovensko – 4. 7. 2010, Ludrová

LudrováMáme v úcte našich Vierozvestcov svätých bratov Konštantína a Metoda. Preto si každoročne pripomíname ich príchod spojený s ušľachtilým poslaním ku nám na Slovensko. Vtedy, vyše 1100 rokov dozadu, slovenský panovník Rastic urobil významné a múdre rozhodnutie súvisiace s odtrhnutím sa starých Slovenov spod vplyvu Frankov. Vyžiadal si od Byzantského panovníka Michala III misionárov, ktorí by Slovenom svojským účinným spôsobom pomohli toto naplniť. Bratia našim predkom doniesli zbraň jazyka, ktorým mohli rozvíjať svoju vieru, liturgiu, kultúru a vymaniť sa tak spod cudzích, nežiaducich vplyvov. Rasticovi sa podarilo daným zámerom splniť vytýčený cieľ. Vytlačil z kraja cudzí vplyv a posilnil domáce spoločenstvo. Aj keď nie natrvalo, ako to už v dejinách býva. Oným fenoménom však zasial semeno mohutného stromu, z ktorého plodov zbierajú generácie Slovenov dodnes. Svojskosť, originálnosť a zároveň univerzálnosť je tou zbraňou, ktorú svätí bratia naostrili pre ďalšie generácie, pre nás, ktorú my musíme predať našim deťom a oni deťom svojim.

Celá spomienka sa niesla v duchu oslavy našich patrónov a ich diela. V príhovoroch zúčastnených boli vyzdvihnuté myšlienky Rastica, Konštantína a Metoda a upriamenie súčasníckej pozornosti na nich, pre ich večnú aktuálnosť. Oslavu bratských činov doladil svojim pesničkárskym vystúpením náš kamarát, hudobník Miro Vranský. Po samotnej spomienke nasledovala druhá časť akcie – koncert Miroslavov, kde sa prezentoval svojim národno-kresťanským repertoárom. Miro dal na známosť, že svojou tvorbou zasiahne každé citlivé srdce roduverného slovena. Zato mu patrí veľká vďaka, keďže takáto práca má nezastupiteľný význam pri upevňovaní proslovenských postojov a svornosti u našich bratov a sestier.