Prednáška o pôsobení slovenských a ukrajinských bojových skupín – 28. 6. 2011, Košice

O. z. NSS dňa 28. 6. 2011 v Košiciach v spolupráci s MO Matice slovenskej Košice a Slovenskou inteligencou – Korene usporiadalo dlhšie pripravované podujatie s názvom „Pôsobenie slovenských vojenských skupín na Ukrajine a ukrajinských na Slovensku v II. svetovej vojne“. Pôvodne bolo zamýšľané urobiť ho vo forme medzinárodného semináru, vzhľadom na okolnosti však prebehlo vo forme netradičnej prednášky.

Na úvod zástupca časti organizátorov Dr. Mižák uviedol fakt, že „dnes budeme rozprávať o bielych miestach v našej histórii“. S týmto konštatovaním sa dá relatívne súhlasiť, lebo o pôsobení Slovenskej armády v rokoch II. svetovej vojny a Banderovcoch sa veľa nenahovorí (ak áno, tak často nezmysly) a o pôsobení ukrajinských bojových zoskupení, hlavne o pôsobení Sičovych strelcov, či Divízii SS Haličina už vôbec nie.

Hlavným a jediným vystupujúcim lektorom bol v konečnom dôsledku historik Dr. Pavel Mičianik z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý prijal naše pozvanie a vzhľadom na situáciu zmocnil sa aj okrem svojej pôvodnej témy – „Pôsobenie slovenských vojenských skupín na Ukrajine“, na ktorú je odborník aj témy druhej, na ktorú pôvodne podľa zámeru mali rozprávať lektori z Ukrajiny.

Nič však neubral na kvalite podujatia tento fakt, práve naopak. Dr. Mičianik preukázal svoje praktické schopnosti improvizácie a okrem kvalitnej prvej časti prednášky pripojil nie menej kvalitnú časť druhú, aj napriek tomu, že sa jej obsahu profesionálne nevenuje. Jeho zameranie má však ku danej téme z princípu pomerne blízko, teda aj to je zdá sa jedným z rozhodujúcich momentov úspechu.

Mladšia i staršia generácia si prišla na svoje vďaka zaujímavým a po všetkých stránkach skvelo zvládnutým výkladom, ako aj následným diskusiám zo strany lektora. Prítomní sa mohli podozvedať určité “pikošky“ vyplývajúce z diskusií, ktoré prirodzene je ťažko získať inde, lebo každá debata je svojim spôsobom originálna.

Časť prítomných sa po vyše 2 hodinovom podujatí rozišla po svojom, časť pokračovala vo voľnej debate s naším hosťom v prijemnej atmosfére reštaurácie.

Veríme, že toto podujatie v spolupráci s Dr. Mičianikom nebolo posledné, práve naopak urobíme všetko preto, aby sme zorganizovali aj ďalšie hodnotné prednášky, tak potrebné pre formovanie národne uvedomelého jedinca, konfrontujúceho sa s dnešnou liberalizmom a klamom prehnitou dobou.

Radovan Novotný