Cesta k hrobu Ctibora Pokorného – 18. novembra 2010 Mníchov

Dňa 10. 11. 2010 bolo predsedníctvo o. z. NSS kontaktované zástupcom partnerského ukrajinského spolku Svoboda z Prahy, vo veci stavu hrobu slovenského exilového činovníka Ctibora Pokorného, nachádzajúceho sa v bavorskom Mníchove. Zástupca VO Svoboda Praha, pri svojej ceste ku miestam posledného odpočinku ukrajinských nacionalistov zistil, že hrob pána Pokorného, pochovaného medzi ukrajinskými národovcami je v narušenom stave. V tejto súvislosti sa teda vynorilo viacero nezodpovedaných otázok. Jednou z nich bola aj tá, či nebude hrobové miesto Ctibora Pokorného zlikvidované správou miestneho cintorína z dôvodu nezaplatenia nájomného. Vec bolo potrebné teda urýchlene preveriť.

Z tohoto dôvodu dňa 18. novembra vycestovala delegácia o. z. NSS spolu so zástupcom VO Svoboda a ďalšími priateľmi v skorých ranných hodinách z Prahy do Mníchova. Po ohliadke miesta posledného odpočinku Ctibora Pokorného naše kroky viedli na správu cintorína, kde sme dostali relevantné informácie k veci. Bolo zistené, že do hrobu, ku pánovi Ctiborovi bola cca 3 týždne dozadu uložená jeho milovaná zosnulá pani manželka. Z tohoto dôvodu bol hrob rozkopaný a okrasné kry pohodené povedľa. Zistilo sa taktiež, že hrobové miesto na nasledujúcich 10 rokov má v prenájme mesto Mníchov, a že počas nich vyvinie aktivity na získanie informácii o pozostalých po manželoch Pokorných .Výsledná informácia je teda uspokojujúca. Hrob sa nelikviduje, ostáva stáť na mieste. O. z. NSS sa bude aktívne zaujímať o stav veci hrobu manželov Pokorných, a ak sa do 10. rokov nenájdu žiadni pozostalí ochotní venovať sa veci, bude sa uchádzať o prenájom hrobového miesta za účelom zachovania hrobu manželov Pokorných a jeho následného zveľadenia, po prípade exhumovania a prevezenia pozostatkov na Slovensko.

Po zistených skutočnostiach sme sa opäť odobrali k hrobu, aby sme ho patrične upravili aspoň do núdzovej, akceptovateľnej podoby. Počas pobytu na cintoríne sme navštívili taktiež miesta posledného odpočinku známych, aj menej známych ukrajinských nacionalistov, ktorým sme vzdali hold. Ctibor Pokorný bol činovníkom jednej z dvoch prvých exilových slovenských politických organizácii – Slovenského oslobodzovacieho výboru, ktorej predsedom bol Ferdinand Ďurčanský. Pán Pokorný bol predsedom pre Nemeckú časť tohoto spolku. Je pochovaný medzi ukrajinskými nacionalistami, ako jediný Sloven a vôbec ako jediný človek. Na základe nielen tohoto faktu je zrejme, že mal dobré vzťahy s ukrajinskými nacionalistami. Druhým zrejmým faktom je, že v mene Slovenov svojho času vystúpil s rečou na pohrebe zavraždeného vodcu ukrajinských nacionalistov Stepana Banderu. Nech jeho dobrý vzťah s ukrajinskými národovcami je príkladom aj pre nás, súčasných nacionalistov. Sme radi, že zástupca VO Svoboda Praha neostal ľahostajný ku osudu hrobu, ale nás so samozrejmosťou kontaktoval a ochotne s nami vycestoval. Patrí mu za to naša vďaka.