Výročie vyhlásenia autonómie Slovenskej krajiny – Žilina 10.10.2010

Za slnečného počasia sa pred žilinským katolíckym domom stretli dňa 10. októbra členovia národných združení a ich priaznivci, aby si pripomenuli 72. výročie vyhlásenia autonómie Slovenskej krajiny.

Nálada bola uvoľnená, v radoch zúčastnených boli zastúpené všetky vekové kategórie. Po kratších technických prípravách sa spomienka mohla začať. Úvodný rečník – predseda SHO v Žiline privítal zhromaždenie a prezentoval prítomným svoj pohľad na historické udalosti a súvislosti, bezprostredne spojené s vyhlásením autonómie. Na neho nadviazal aj druhý rečník – predseda NSS MO Liptovský Mikuláš, ozrejmujúci prítomným históriu a význam myšlienky autonómie v ľudáckom hnutí.

V ďalšom príhovore predseda SHO okrem iného vyjadril radosť nad uskutočneným zhromaždením, vyzdvihol danú historickú udalosť, ako aj zaslúživších sa o ňu a varoval protislovenské živly pred následkami ich zhubnej činnosti. Člen Rady predsedov NSS sa v poslednom príhovore venoval významu osobných obetí a ich nutnosti v praktickom boji za národ a štát. Vec obetí považuje za kľúčovú, od ktorej sa odvíja úspešnosť, či neúspešnosť národného hnutia v jeho boji za znovu získanie moci Slovenov nad správou Slovenska.

Po slávnostnom zavesení vencov si záverom prítomní zanôtili hymnu 1. Slovenskej republiky Hej Slováci a spoločne sa na pamiatku odfotili. Podujatie možno považovať za vydarené. Veríme, že sa pod historicky významným balkónom stretneme aj o rok.