Napred… ale vždy s rozumom a s láskou k veci!

Jozef TisoJozef Tiso: Pre mládež našu nemožno za vzor postaviť ani vody stojaté, ani vody bez usmernenia sa napred rútiace. Obe sú škodlivé, ktoré iba ničia už jestvujúce hodnoty a nové sotva pomáhajú vytvoriť. A mládež slovenská chce byť složkou národa aktívnou, ba vysoko aktívnou: chce udržať hodnoty národa doterajšie a má ambíciu tvoriť v národe a pre národ hodnoty nové. Preto pôjde vždy napred, lebo prisvedčuje pravdivosti starého príslovia: kto nenapreduje, upadá. Ak napredovanie slovenskej mládeže nebude vedené len konvencionálnou módou, aby sa len povedalo o nej, že ide napred, ale napredovať bude vždy rozvážite, vážne posúdiac, kde, v čom a kedy má ísť napred, aby jej napredovanie znamenalo skutočný vzrast života národa slovenského a nie úbytok jeho životnej sily. Slovenskú mládež v jej napredovaní povedie len a len láska k národu, ktorý napomáhať, do rozkvetu privádzať, v sile, v cti a váženosti udržiavať, pokladá si za vec svojho srdca, cti a statočnosti.

Preto, že Ťa, mládež naša, tak poznám, že toto chceš podporovať svojím novým časopisom, žehnám Tebe a Tvojmu šľachetnému podnikaniu! [1]

[1]: Časopis Napred začal vychádzať od apríla 1942, ako dvojtýždenník pre politické otázky, ktorého strojcami boli akademici HSĽS. Avšak nevenoval sa len politike, ale aj kultúre a literárnej tvorbe. Čo bolo podpisom toho, že to bol časopis mladých intelektuálov danej doby.

Spracoval: Peter Sliacky