Globalizácia a jej multikulturizačný fenomén

Globalizácia a problémyGlobalizácia a jej multikulturizačný fenomén je pre zdravú spoločnosť hrozbou. Pýtate sa prečo? Odpoveď na to je: tým čo pre societu sama o sebe prináša.

Ak poriadne otvoríte oči, nastavíte uši a precítite vnímanie, sami poľahky môžete zaznamenať účelové odnárodňovanie a doslova pretváranie myslenia mladých ľudí v duchu vytvárania multikultúrneho spoločenstva, postupne vytvárajúceho sa v Európe. Európa sa ešte dosiaľ vyznačuje tým, že je kontinentom mnohých národov so svojou históriou a tradíciami, ktoré sú súčasťou základov existencie autonómne nezávislých štátov z ktorých pramení sila.

Avšak multikultúrna spoločnosť je pre Európu perspektívnou záhubou. Myslite si, že nie? Ste na omyle. Naozaj toho netreba pre začiatok robiť až tak veľa. Stačí sa poobzerať okolo seba. A hľa, môžete v pokoji vnímať, čo sa deje s Anglickom, Francúzskom, Nemeckom atď. Nakoniec, netreba isť ani ďaleko a stačí sa rozhliadnuť doma. Kde myslíte, že je ten kameň úrazu, milí čitatelia? Každý si ho môžete pozorne nájsť. Ja vám poviem na to svoj národne zaujatý názor.

Problém je v tom, že sami zabúdame kým sme a prečo je dobre zachovávať celistvosť a existenciu národa a jeho štátu. Ak nechceme zabudnúť na to kto sme, musíme ukázať, že si ctíme naše osobnosti a históriu, ktorá je obdobne, ako náš spoločný jazyk naším existenčným znakom, ktorým sa odlišujeme od ostatných. Ak totiž zanevrieme na vlastné dejiny a nebudeme pamätať na tých synov, ktorí zasvätili život pre národ a vieru, tak tu už nebudeme ako národ slovenský, ale ako spoločenstvo, ktoré nemá ani otca, ani matku.

Najhlavnejším znakom každého etnického spoločenstva je jeho jazyk, tradície a spoločná história. Tieto paradigmy sú hlavnou podstatou existencie etnického spoločenstva. Avšak, ak sa postupne začnú vytrácať z národného spoločenstva, tak etnikum ako národ prestáva postupne existovať a splýva s ostatnými etnickými skupinami, ktorých jazyk, tradície a históriu si postupne začne osvojovať.

To je hrozba dneška, ktorá bohužiaľ vďaka dobre a systematicky pôsobiacim masmédiám, pomocou filmového a hudobného priemyslu úspešne vymýva mozog čoraz väčšiemu počtu človečenstva a dopomáha k vyšším cieľom určitých skupín, resp. „elít“, ktorých jedným z bodov pri budovaní pre nich „lepších zajtrajškov“ je aj odnárodňovanie (naša skaza). Myslíte si, že preháňam? Tak pozornejšie sledujte a hľadajte pravdu sami. Určite postupne aspoň časť z vás dospeje k podobným záverom.

Alebo ostanete naďalej pasívni a necháte všetko plynúť? Poviete si: veď čo už môžeme spraviť proti tak dobre a premyslene naplánovanému pretváraniu spoločnosti na obraz Nového svetového poriadku (NWO)?

To nemôžete urobiť!

Podľa mňa, aj tie najmenšie záblesky majú význam pre zachovanie si vlastného vedomia na to kým sme. Každé priložené polienko do ohňa je nádej na to, aby sme ako malý, ale starý, ťažko skúšaný národ zotrvali v tomto novodobom boji za naše prežitie.

Postavme si otázku ešte inak: komu môže vyhovovať to, že politika smeruje z pohľadu zdravého a logicky uvažujúceho človeka úplne opačným smerom, ako by mala? Miesto toho, aby politici riešili otázky zabezpečenia existenciálnej istoty rodín (rodina je základom pre národ), podporujú fenomény spôsobujúce práve presný opak – rodinný rozpad. Prečo napr. aj viera je odsúvaná, keď je predsa pre vnútorné a mravné obohatenie jedinca ako aj spoločnosti tak podstatná?

Takto nájdeme množstvo otáznikov na zdanlivo nepochopiteľné množstvo problémov, ktoré ako také, nie že by neboli riešiteľné, ale z pohľadu kompetentných sa vôbec neriešia, resp. riešiť sa nechcú, naopak, ešte sa z nich umelo vytvára väčší problém.

Na druhej strane sa v požehnanom množstve riešia úplne, pre spoločnosť nepotrebné témy, ako sú nad práva homosexuálov, alebo či má byť legalizovaná marihuana a množstvo ďalších nezmyslov, ktorých liberalizácia v podstate pre budúcnosť a lepšiu životnú úroveň nielen našej, ale aj každej inej spoločnosti nemá absolútne žiadny zmysel.

O smerovaní tých najhlavnejších otázok života postupne rozhodujú elity, ktoré už pekne dlho kujú svoje plány s národmi ako aj majú svoje predstavy o ich (ne)existencii v kontexte postupného pretvárania sveta a spoločnosti na svoj obraz. Zámerne vytvárajú konflikty, liberalizujú (ničia) fundamenty zdravej spoločnosti a naopak do popredia, na piedesál slávy pretláčajú a vyzdvihujú všetko zvrhlé a choré.

Možno po prečítaní tohto krátkeho článku sa vám bude tento problém zdať neuveriteľný, alebo neriešiteľný. Avšak, opak je pravdou. Všetko záleží na vás a na tom, ako budete pristupovať k tomu, čo môžete pre dnešnú spoločnosť (teda aj pre seba) urobiť. Aby ste nezabudli na to, kde sú vaše korene – lebo z nich vyviera sila života dneška ako aj zajtrajška.

Na záver len toľko: najpevnejší základ je v niečom tak obyčajnom, ako je uvedomelá rodina.

Dumaj čitateľu, dumaj…

Autor: Ctibor