Prosba pre sympatizantov a dobrodincov:

ilustrácia

Ako po minulé roky, tak aj tento rok sa združenie NSS uchádza o 2% z daní daňových poplatníkov (prípadne 3% od tých, ktorí v minulom roku pracovali ako dobrovoľníci a majú o tom doklad). Najmä vďaka Vašej podpore sme už mohli v nedávnej minulosti obnoviť miesto posledného odpočinku pplk. Jána Šmigovského a jeho rodičov v Spišskom Podhradí, zničenú pamätnú tabuľu osadenú pod Read more

Ježiš Kristus v rodine

IlustráciaRodina (…) nie je žiadnym ľudským dielom. Bol to Boh, ktorý našim prarodičom pripravil prekrásne obydlie v raji, ktorý stvoril človeka k obrazu a podobenstvu svojmu. Zvolal: Nie je dobré byť človeku samotnému (I. Mojž. 1, 18) a učinil mužovi pomocnicu, podobnú jemu. Potom Adamovi a Eve požehnal a stanovil: Ploďte a množte sa, aby ste naplnili zem (I. Mojž 1, 28). Bol to sám Boh, ktorý prebýval v strede prvej rodiny a tak ju učinil Read more

Ako bojovať proti systému!

IlustráciaSystému dnešných dôb vládnu ľudia, ktorí nesedia na vrcholných miestach, ale skôr sú v zákulisí. Nie sú viditeľní a nemožno ich priamo označiť. Aby mohli mať moc, musia si ju presadiť pomocou určitých nástrojov. Tieto nástroje môžeme priamo nájsť a identifikovať. Proti konkrétnemu Read more

1 2 3 4 5 12