Odsúdená aj napriek ľútosti

crop-617306-kormuthovaotvModerátorka Kormúthová zavesila stav svojho aktuálneho duševného rozpoloženia, ako to už v dnešných časoch býva, na istú sociálnu sieť, v ktorom konštatovala svoje rozhorčenie nad tým, že jej rodine nad ránom kradne cigán odkvap. Ďalej v evidentnom afekte ku tomu dodala rečnícku otázku: „prečo nie je možné túto škodnú strieľať“? Tento výrok bol primárne smerovaný na dotyčného asociálneho cigána, ku ktorému na základe negatívnych stereotypných konotácií zahrnula aj ďalších imaginárnych zlodejov z tohto etnika. Samozrejme, jej sociálnosieťoví kámoši, ktorým to darovala si to všimli, niektorí to „olajkovali“, avšak nejaký kámoš dobrák informáciu rozšíril na potrebné miesta. Následne bola obvinená z rasizmu a vyšmarili ju z televízie, či už na základe iniciatívy interných, politicky Read more

Prosba pre sympatizantov a dobrodincov:

ilustrácia

Ako po minulé roky, tak aj tento rok sa združenie NSS uchádza o 2% z daní daňových poplatníkov (prípadne 3% od tých, ktorí v minulom roku pracovali ako dobrovoľníci a majú o tom doklad). Najmä vďaka Vašej podpore sme už mohli v nedávnej minulosti obnoviť miesto posledného odpočinku pplk. Jána Šmigovského a jeho rodičov v Spišskom Podhradí, zničenú pamätnú tabuľu osadenú pod Read more

Ježiš Kristus v rodine

IlustráciaRodina (…) nie je žiadnym ľudským dielom. Bol to Boh, ktorý našim prarodičom pripravil prekrásne obydlie v raji, ktorý stvoril človeka k obrazu a podobenstvu svojmu. Zvolal: Nie je dobré byť človeku samotnému (I. Mojž. 1, 18) a učinil mužovi pomocnicu, podobnú jemu. Potom Adamovi a Eve požehnal a stanovil: Ploďte a množte sa, aby ste naplnili zem (I. Mojž 1, 28). Bol to sám Boh, ktorý prebýval v strede prvej rodiny a tak ju učinil Read more

1 2 3 4 5 13