Msgr. František Fuga: Mohutný maják na slovenskom duchovnom mori – Dr. Jozef Tiso

O človeka, ktorý je Nikto, nikto nemá ani záujem. Nikto nemá ani nepriateľov, ani priateľov. Kto je čím vyššie postavený, tým má aj viac priateľov, ale aj nepriateľov. Pýtam sa: – Kto zo Slovákov v dejinách mal toľko priateľov, ale aj nepriateľov ako prezident – mučeník Dr. Jozef Tiso? Hľa, každému je jasné, prečo ho opravdiví Slováci a Slovensky milujú a tým sa vyjasňuje aj druhé tvrdenie, že kto sa zo Slovákov zrieka Msgr. Jozefa Tisu, kto sa ho stráni, ten dokazuje aj svoje vnútorné presvedčenie, či je Slovákom iba podľa mena a podľa kriku, alebo či je Slovákom podľa presvedčenia. Tretia možnosť je jalové filozofovanie, o ktorom zdravý gazdovský rozum by povedal: to je iba mlátenie slamy. To platí tak o jednotlivcoch, ako aj o organizáciách, ktoré sa skladajú z neúprimných jedincov. Read more

P. Robert Mäder: Čo musíme robiť? (1923)

Čo si máme počať? Zem sa otriasa. Vody potopy sveta stúpajú stále vyššie. Hrádze sa trhajú. Umenie diplomatov zlyháva. Nedajú nám ani chlieb ani mier. Čo si počať?

V tejto dobe všeobecnej bezradnosti prichádza Ježiš a tvrdí: Amen, hovorím vám, čokoľvek budete prosiť od môjho Otca v mojom mene, dá vám. Proste a dostanete. Sú takí, ktorí hovoria: Nie je tomu tak. Prosíme a nedostávame! Hľadáme a nenachádzame! Klopeme a nie je nám otvorené! Vody potopy neopadajú, zem sa neprestáva otriasať. Všetko zostáva po starom. Čo si počať? Sme štyri triedy radcov. Prvá trieda hovorí: Modlite sa! Druhá trieda: Pracujte! Tretia trieda: Modlite sa a pracujte! Štvrtá trieda, najslabšia zo všetkých, hovorí: Modlite sa, pracujte a robte pokánie! Kto má pravdu? Čo máme robiť?

Read more

Reč Andreja Hlinku o liberálnych zákonoch z roku 1894, ktoré sa týkali cirkevno-politických záležitostí v Uhorsku (1900)

HlinkaCtené zhromaždenie! Drahí bratia rodáci!

Keď hovejúc milému pozvaniu riaditeľstva tohto zhromaždenia, prichádzam k vám, drahí bratia, aby vo vašich radostiach účasť bral, aby pri ohnisku vášho oduševnenia a zápalu sa okrial, aby svedkom bol vášho nadšenia; ba čo viac, aby som aj ja priožil malú triesočku na vatru vášho boja, prinášam vám pozdravenia od vašich bratov Liptákov.

Áno, bratia vaši bydliaci na úpätí nebytečných Tatier, a šedého starca Kriváňa, pozdravujú vás pozdravom teplým, bratským. Stará Babia Gura sobáši sa dnes s Kriváňom. Slová do úst mojich dáva váš zvečnený básnik Hviezdoslav:

Read more

Andrej Hlinka: Vianočné posolstvo slovenským Orlom (1922)

HlinkaRok čo rok zvykol som posielať našim spolkom vianočný pozdrav posolstva a blahopriania. Robím to veľmi rád, lebo Vianoce sú ten rodinný sviatok, ten symbol lásky a bratskej radosti, kde je každý preniknutý citom; citom rodinným, citom spolupatričnosti. Človek stále cíti túžbu po domácnosti a rodine; všade sa dobre cíti, ale najlepšie doma. Boháč, milionár, utečenec i dieťa rado myslí na domáci pokoj, na detinské roky, kde plný ilúzií, snov a rozprávok, prežil vek nevinnosti a radosti. Vojak, študent môže ísť domov z rozličnej príležitosti, je rodinná slávnosť – ale nie, on nejde domov teraz, on si svoju návštevu preloží na Vianoce, na sviatok rodiny, lásky a charity. On chce na Vianoce vidieť tvár otca a matky, on chce na Vianoce cítiť, že je členom rodiny, že je dobrým synom, verným bratom, Read more

Dr. Jozef Tiso: Vzťah štátu a Cirkvi

(Redakčné spracovanie prejavu Jozefa Tisu na verejnom zhromaždení 5. júla 1927 v Nitre)

Svoju reč započal spomienkou na sv. Cyrila a Metoda. Dvaja svätí, ktorí už pred tisíc rokmi boli slovenskými apoštolmi katolicizmu, položili vlastne základy nášho dnešného štátu z čoho možno dôvodiť, že ich požehnaná práca mala nielen cirkevné, ale aj politické vzťahy. Z toho plynie, že v určitých vzťahoch štát a Cirkev sú na seba odkázaní a musíme hľadať cestu, na ktorej by sa našli. Musíme smutne konštatovať, že za minulých 9 rokov dožil sa katolicizmus u nás trpkých sklamaní. Museli sme počuť z úst najzodpovednejších politikov výroky: „Řím musí být souzen a odsouzen“, „toľko práv budete mať, koľko si ich vydobyjete“ atď. Činy, ktoré nasledovali Read more

1 2 3 6