Pár viet k zničeniu hrobu mučeníka Rudolfa Schedu

V Liptovskom Svätom Jáne bol svojho času rímskokatolíckym dušpastierom d. p. Rudolf Scheda. V jeden deň ho zavraždili tam vyčíňajúci (oslobodzujúci) partizáni, nakoľko jeho rímsky kňazský stav a bývalá národnosť (pôvodom Nemec) ho predurčovali k likvidácii zo strany tiežosloboditeľských sluhov diablových.

Je to zhruba 5 rokov, čo v poslednom pôsobisku otca Schedu bola oprášená spomienka na neho zo strany aktivistov o. z. NSS. Read more

Kotlebizmus implodoval. Kto chce sublimovať?

Už sú to temer dva roky, odkedy som medzi „internetových žralokov“ vypustil svoju rozkladnú správu „Kotlebizmus zabijakom prvej ponovembrovej generácie?“.

Jej záver, v ktorom som predpokladal odhnitie HZDS a SNS pri najbližších voľbách (a ktoré som podľa regule datoval na rok 2014), sa predčasne naplnil (musím však sebakriticky priznať, že k tejto „bombastickej“ predpovedi som nepotreboval ani štipku nadania). Bohužiaľ, respektíve Bohu vďaka, s predčasnými voľbami sa zodpovedala aj otázka či sa kotlebizmus ako nástroj ľudu v boji proti chorým fenoménom v spoločnosti osvedčí…? Odpoveď – nie, kotlebizmus ľudí z biedy nevyvedie a Kotleba nie je Mojžišom – ukázalo sa, že okrem brady a kozmetickej úpravy jeho prirodzenia mu totiž chýba i Božie požehnanie…
Read more

Cirkev bojujúca… za medaily z Majstrovstiev sveta v hokeji?

V samom úvode musím poznamenať, že nemám morálne právo kritizovať Cirkev pre jej dnešnú nielen vizáž, ale najmä dušu sekulárnej modernity. Prešiel som si totiž obdobím, keď som Cirkev vinil práve pre jej rigoróznu bigotnosť, pre „hriechy“ jej minulosti, pre ostentatívnosť jej gest a pre jej prílišné odtrhnutie od sveta „ľudu“. Musím však poznamenať, že Cirkev sa za posledné roky v týchto veciach „polepšila“, miestami je vskutku liberálnejšia, než ja, frkan-pubescent, pred rokmi. Hádam týmto tempom časom príde i k tomu, že Cirkev potrat uzná za kompromis s Bohom, v práve mladých na slobodnú voľbu… Read more

Šport

Integrálnou súčasťou zdravého vývoja akéhokoľvek národného organizmu, vrátane toho Slovenského je zdravie a dobrá vitalita jeho jedincov, údov, z ktorých je národ zložený. Preto by som chcel v kontexte úvodnej vety článku v jeho ďalšom pokračovaní spropagovať šport, so zvláštnym prihliadnutím na beh, ako šport ľuďom najprirodzenejší. Read more

Pred „voľbami“ cesta zarúbaná, po nich cesta zarúbaná… ale nie na vždy

Špina je priľahlým pomenovaním pre parlamentárov smrdiacim v tzv. Národnej rade Slovenskej republiky. Pretvárka, faloš a klamstvo sú hlavnými prostriedkami ich činnosti. Klientelizmom a službou korporátnym záujmom na úkor ľudu (ktorému to možno ani aktuálne až tak nevadí) sa skrz na skrz pred Božím okom diskreditujú deň čo deň, až je nutné klásť si otázku: „Kde je vrchol?“ Dôležité je si na ňu odpovedať a životne dôležité nájsť cestu pokusu o ukončenie tejto zloby (o tom však tu reč nebude). Read more

1 3 4 5 6 7 13