Prosba pre sympatizantov a dobrodincov:

ilustrácia

Ako po minulé roky, tak aj tento rok sa združenie NSS uchádza o 2% z daní daňových poplatníkov (prípadne 3% od tých, ktorí v minulom roku pracovali ako dobrovoľníci a majú o tom doklad). Najmä vďaka Vašej podpore sme už mohli v nedávnej minulosti obnoviť miesto posledného odpočinku pplk. Jána Šmigovského a jeho rodičov v Spišskom Podhradí, zničenú pamätnú tabuľu osadenú pod dvojkrížom postaveným nad obcou Ludrová z príležitosti príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, oprášili sme taktiež spomienku na mučeníka Rudolfa Schedu, liptovskosvätojánskeho farára, ktorý padol rukou partizánskeho vraha v septembri roku 1944, odhalili sme mu na miestnej fare pamätnú tabuľu a pustili sa do rekonštrukcie jeho zanedbaného hrobu.

1 2 3

Pri tlači publikácií a iných materiálov, nevynímajúc organizovanie tradičných pamätných spomienok na významné udalosti i osobnosti našich dejín, je podpora prostredníctvom 2% z Vašich daní pre nás taktiež veľkou pomocou. Okrem toho už niekoľko rokov finančne aj fyzicky podporujeme rekonštrukciu rodného domu Jozefa Tisu v Bytči, kde momentálne pracujeme na budovaní Národnej knižnice. Peniaze z Vašej tohtoročnej podpory budú preto použité aj na tento cieľ.

4 5 6

Rovnako plánujeme dokončiť opravu zničeného hrobu mučeníka Rudolfa Schedu pri príležitosti okrúhleho 70. výročia jeho umučenia a oživiť spomienku na mučeníka a kňaza Jána Nemca. To všetko už popri tradičných spomienkových akciách, ktoré neopomenieme ani v tomto roku.

7

V rámci publikačnej činnosti plánujeme predovšetkým formou brožúry vydať Omšový poriadok k tradičnej sv. omši spolu s omšovými pobožnosťami a stručným výkladom tradičných omšových obradov z Misála vydaného v roku 1952, brožúru o Svätom ruženci spolu s návodom k modlitbe a rozjímaniami k jednotlivým tajomstvám a iné publikácie.

knihy

Ak ste sa teda rozhodli, že nechcete, aby 2% z Vašich daní prepadli do štátnej kasy, ich poukázaním pre našej združenie budú zaiste bohumilo zužitkované.

Potrebné údaje pre poukázanie 2%:

Názov: Nové slobodné Slovensko
Sídlo: Štefánikova 15, 080 01 Prešov
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 35549599

Potrebné tlačivá na stiahnutie:

Potvrdenie o zaplatení dane 2013 .doc
Potvrdenie o zaplatení dane 2013 .pdf
Vyhlásenie o poukázaní sumy 2013 .doc
Vyhlásenie o poukázaní sumy 2013 .pdf

Všetkým Vám, naši priatelia a dobrodinci, úprimné: Pán Boh zaplať!