P. Karl Stehlin: Pozemský raj alebo bojové pole?

IlustráciaKeď si uvážime bezhraničné šťastie a povýšenie našej ničotnosti k akej nás Boh predurčil na jednej strane a keď pohliadneme na večné tresty nehasnúceho ohňa v pekle na strane druhej, javí sa krátky život človeka na zemi ako neustávajúci boj; v boji si človek pripravuje celú svoju večnosť: „padáme do jednej alebo do druhej večnosti“, hovoril sv. Ambróz. Behom niekoľko desiatok rokov sa môžeme stať večne šťastnými nielen na milióny alebo miliardy ďalších rokov, ale navždy a bez konca alebo taktiež po celú večnosť trpieť muky pekelné! Zjavená Pravda nás učí, že satan vyvíja celú rafinovanú stratégiu neprestajných pokušení „cukru a biča“, aby nás zahubil, naproti tomu Boh nám dáva všetky prostriedky Read more

Vladimír Solovjev: Apoštol Peter a pápežstvo

IlustráciaSvätý apoštol Peter má primát právomoci; ale prečo by bol rímsky pápež dedičom tohto primátu? Musíme priznať, že táto otázka takto položená vôbec nepadá vážne na váhu. Len čo pripustíme vo všeobecnej Cirkvi základnú a zvrchovanú právomoc, ustanovenú Ježišom Kristom, v osobe svätého Petra, musíme tiež pripustiť, že táto právomoc voľakde jestvuje. A zrejmá nemožnosť nájsť ju inde ako v Ríme je už, ako sa nám zdá, dostatočným motívom pridať sa ku katolíckej téze.

Keďže ani carihradský patriarcha ani petrohradská Synoda nemajú a nemôžu mať nárok zastupovať skalu všeobecnej Cirkvi, to jest ozajstnú a základnú jednotu cirkevnej právomoci, Read more

Slobodomurársky plán

IlustráciaPierre Virion vo svojej knihe Soon a World Government, a Super and Counter Church? cituje niektoré slobodomurárske dokumenty, ktoré názorne ukazujú, že tajné spoločnosti zamýšľajú na celej planéte ustanoviť zdanlivo demokratickú svetovú vládu a celosvetové náboženstvo. Svetová vláda aj toto celosvetové náboženstvo bude pod kontrolou slobodomurárov.

Slobodomurárstvo chce ovládať všetky náboženstvá

Slobodomurársky časopis Le Symbolisme v roku 1962 vytlačil nasledujúce:

„Moji bratia, nenechajte ľudí hovoriť, že slobodomurárstvo je Read more

Modlitbová výzva pre všetkých katolíkov a slovenské katolícke farnosti 2013

IlustráciaKatolíci,

obraciame sa na Vás s úpenlivou prosbou, aby ste sa 21. apríla 2013 v nedeľu o trištvrte na sedem ráno z príležitosti výročia justičnej popravy prezidenta Tisu pridali vo svojich modlitbách k pútnikom, ktorí v tom čase obetujú svoju 25-kilometrovú púť nočným lesom z Rajca do Veľkej Bytče, od busty prof. JUDr. Ferdinanda Ďurčanského k Rodnému domu prezidenta Tisu na úmysel vyzdvihnutia na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského. Read more

1 13 14 15 16