Pramene viery

Ilustrácia (Veriť v Boha znamená rozumovo súhlasiť so všetkým, čo Boh zjavil. Na to, aby človek nadobudol pravú vieru, nestačí len uznať existenciu Boha ako nejakej najvyššej entity. Pravá kresťanská viera sa nezakladá na emóciách a pocitoch, ani na fantazijných a subjektívne vytvorených predstavách o Bohu, ale na rozumovom prijatí zjavených právd. Tieto pravdy majú síce jeden zdroj – Boha –, sú nám však sprostredkované dvojakým spôsobom – Svätým Písmom a Svätou Tradíciou. Je to už približne pol storočia, čo pastoračný koncil vpustil cez prasklinu satanov dym do Božieho chrámu, čo satan z Božieho dopustenia vnútorne ruinuje Svätú katolícku Cirkev. Činí Read more

„Chyby“ Cirkvi

IlustráciaModerný človek rád kritizuje a kritickým okom hľadí aj na Cirkev. Veľmi rád sa hrabe v minulosti Cirkvi a akousi škodoradosťou poukazuje na jej „chyby“: na nehodných pápežov, biskupov, kňazov atď. Týchto „chýb“ používa potom na ospravedlnenie svojej náboženskej ľahostajnosti.

Porozprávajme sa teda o tejto veci.

Je to všetko pravda, čo si rozprávajú naši nepriatelia o nehodných biskupoch, pápežoch a kňazoch v stredoveku? Čo Ti odpovedať na túto otázku? Mám Ti povedať, že je to všetko len výmysel? To nemôžem urobiť. Nie je to síce všetko pravda, čo si ľudia narozprávajú o Cirkvi: ale nejaké zrno pravdy predsa sa len nájde aj Read more

Čo je tradícia?

…Ale čo je tradícia? Zdá sa mi, že toto slovo sa často chápe len neúplne. Dáva sa na roveň tradíciám: ako napríklad „kytica kvetov“ na domový štít, keď sa položí na strechu posledná škridla, stuha ktorú rozstrihnú pri posvätení pomníka. To však nie je to, o čom hovorím. Tradícia. To nie sú zvyky, ktoré boli prebrané z minulosti a uchovali sa z vernosti k nej, aj keď dôvody na to sa už nedajú jasne spoznať. Tradíciu treba definovať ako poklad viery, podávaný učiteľským úradom zo storočia na storočie. Týmto pokladom viery je to, čo nám darovalo Zjavenie, to znamená Božie slovo, ktoré bolo zverené apoštolom a ktorého odovzdávanie je zabezpečené ich nasledovníkmi.

Read more

Jedna Cirkev Kristova

IlustráciaČlovek i najsvätejšie a najdôležitejšie veci života vie prevrátiť, byť k nim ľahostajný, proti nim zaujatý. Kristus založil jednu spoločnosť, jednu Cirkev, ktorá má pokračovať v jeho diele, a predsa našli sa ľudia, čo roztrhali alebo trhajú nezošívanú Kristovu tuniku. A je zrejmé, že vôľa Krista Pána nemôže byť všetko, čo si človek takto vymyslel.

Kristus založil len jednu, jednu jedinú Cirkev, ktorá podľa jeho vôle má spojiť všetkých ľudí v jednote viery a lásky a takto pomôcť im dosiahnuť večný cieľ.

Read more

Prečo sa Cirkev nechce modernizovať?

IlustráciaAj z úst dobrých katolíkov často počujeme dnes slová: „Prečo je naša Cirkev tak prísna vo svojich zásadách? Prečo sa nemodernizuje? Prečo nepopustí aspoň len v niektorých veciach? Prečo aspoň len niekedy neprižmúri oči?“

Takto hovoria mnohí katolíci, ale najčastejšie hovoria tak naši neprajníci. Myslím, že sa nemusím rozširovať o tejto veci. Niekoľko mojich slov ti postačí na jej objasnenie. Prečo sa vraj Cirkev nechce modernizovať?! Veď ona sa modernizuje vo všetkom, v čom sa len modernizovať môže. Len si uváž! Cirkev dnes rádiom hlása Božie slovo. Cirkev dnes mikrofónmi a zosilovačmi zosiluje v kostoloch hlas svojich kazateľov. Cirkev dnes používa svetelných obrazov a filmu. Cirkev Read more

1 12 13 14 15 16