Modlitbová výzva pre všetkých katolíkov a slovenské katolícke farnosti 2013

IlustráciaKatolíci,

obraciame sa na Vás s úpenlivou prosbou, aby ste sa 21. apríla 2013 v nedeľu o trištvrte na sedem ráno z príležitosti výročia justičnej popravy prezidenta Tisu pridali vo svojich modlitbách k pútnikom, ktorí v tom čase obetujú svoju 25-kilometrovú púť nočným lesom z Rajca do Veľkej Bytče, od busty prof. JUDr. Ferdinanda Ďurčanského k Rodnému domu prezidenta Tisu na úmysel vyzdvihnutia na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského. Read more

Msgr. Ján Vojtaššák: Výňatok z pastierskeho listu (27. február 1921)

Diela svoje pastierske začínam vo veľmi ťažkej dobe. Málo ruží, ale tým viacej tŕnia a bodľačia rozkladá sa na ceste. Cesta veľmi ťažká. Svetová vojna narobila mnoho telesných lazarov, ale ešte väčší počet doráňala a dokaličila na duši. Následkom dlhotrvajúcej vojny a pod hroznými jej údermi mnohí vieru stratili, ochladli úplne proti Bohu a následkom toho stratili aj základ pre lásku naproti blížnemu. Ale predsa dľa slov božského Učiteľa v láske k Bohu a v láske k blížnemu dovršujú sa všetky ostatné prikázania a kadejaké proroctvá. Read more

Postoj Katolíckej cirkvi k židovskej otázke počas 1. Slovenskej republiky

Autonómia„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40)

Predstavitelia Katolíckej cirkvi na Slovensku zaujali pozitívny postoj k vzniku 1. Slovenskej republiky (1. SR), o čom svedčí ich pastiersky list zo dňa 24. októbra 1939, v ktorom vyjadrili svoju úprimnú radosť zo vzniku našej republiky a zaželali jej činiteľom veľa múdrosti a Božieho požehnania pri spravovaní štátu. Read more

1 11 12 13