Jedna Cirkev Kristova

IlustráciaČlovek i najsvätejšie a najdôležitejšie veci života vie prevrátiť, byť k nim ľahostajný, proti nim zaujatý. Kristus založil jednu spoločnosť, jednu Cirkev, ktorá má pokračovať v jeho diele, a predsa našli sa ľudia, čo roztrhali alebo trhajú nezošívanú Kristovu tuniku. A je zrejmé, že vôľa Krista Pána nemôže byť všetko, čo si človek takto vymyslel.

Kristus založil len jednu, jednu jedinú Cirkev, ktorá podľa jeho vôle má spojiť všetkých ľudí v jednote viery a lásky a takto pomôcť im dosiahnuť večný cieľ.

Read more

Prečo sa Cirkev nechce modernizovať?

IlustráciaAj z úst dobrých katolíkov často počujeme dnes slová: „Prečo je naša Cirkev tak prísna vo svojich zásadách? Prečo sa nemodernizuje? Prečo nepopustí aspoň len v niektorých veciach? Prečo aspoň len niekedy neprižmúri oči?“

Takto hovoria mnohí katolíci, ale najčastejšie hovoria tak naši neprajníci. Myslím, že sa nemusím rozširovať o tejto veci. Niekoľko mojich slov ti postačí na jej objasnenie. Prečo sa vraj Cirkev nechce modernizovať?! Veď ona sa modernizuje vo všetkom, v čom sa len modernizovať môže. Len si uváž! Cirkev dnes rádiom hlása Božie slovo. Cirkev dnes mikrofónmi a zosilovačmi zosiluje v kostoloch hlas svojich kazateľov. Cirkev dnes používa svetelných obrazov a filmu. Cirkev Read more

P. Karl Stehlin: Pozemský raj alebo bojové pole?

IlustráciaKeď si uvážime bezhraničné šťastie a povýšenie našej ničotnosti k akej nás Boh predurčil na jednej strane a keď pohliadneme na večné tresty nehasnúceho ohňa v pekle na strane druhej, javí sa krátky život človeka na zemi ako neustávajúci boj; v boji si človek pripravuje celú svoju večnosť: „padáme do jednej alebo do druhej večnosti“, hovoril sv. Ambróz. Behom niekoľko desiatok rokov sa môžeme stať večne šťastnými nielen na milióny alebo miliardy ďalších rokov, ale navždy a bez konca alebo taktiež po celú večnosť trpieť muky pekelné! Zjavená Pravda nás učí, že satan vyvíja celú rafinovanú stratégiu neprestajných pokušení „cukru a biča“, aby nás zahubil, naproti tomu Boh nám dáva všetky prostriedky Read more

Vladimír Solovjev: Apoštol Peter a pápežstvo

IlustráciaSvätý apoštol Peter má primát právomoci; ale prečo by bol rímsky pápež dedičom tohto primátu? Musíme priznať, že táto otázka takto položená vôbec nepadá vážne na váhu. Len čo pripustíme vo všeobecnej Cirkvi základnú a zvrchovanú právomoc, ustanovenú Ježišom Kristom, v osobe svätého Petra, musíme tiež pripustiť, že táto právomoc voľakde jestvuje. A zrejmá nemožnosť nájsť ju inde ako v Ríme je už, ako sa nám zdá, dostatočným motívom pridať sa ku katolíckej téze.

Keďže ani carihradský patriarcha ani petrohradská Synoda nemajú a nemôžu mať nárok zastupovať skalu všeobecnej Cirkvi, to jest ozajstnú a základnú jednotu cirkevnej právomoci, Read more

Slobodomurársky plán

IlustráciaPierre Virion vo svojej knihe Soon a World Government, a Super and Counter Church? cituje niektoré slobodomurárske dokumenty, ktoré názorne ukazujú, že tajné spoločnosti zamýšľajú na celej planéte ustanoviť zdanlivo demokratickú svetovú vládu a celosvetové náboženstvo. Svetová vláda aj toto celosvetové náboženstvo bude pod kontrolou slobodomurárov.

Slobodomurárstvo chce ovládať všetky náboženstvá

Slobodomurársky časopis Le Symbolisme v roku 1962 vytlačil nasledujúce:

„Moji bratia, nenechajte ľudí hovoriť, že slobodomurárstvo je Read more

1 11 12 13 14